Thông tin truyện

Hoa Hồng Máu

Tác giả:

David Baldacci

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

162

Hoa Hồng Máu

Will Robie là một sát thủ bậc thầy, át chủ bài của CIA trong những vụ ám sát các nhân vật cấp cao trên thế giới để bảo toàn lợi ích của nước Mỹ. Một điệp viên sống trong bóng tối, trong cô độc. Không ai có thể sánh tầm với tài năng của anh, không ai ngoại trừ Jessica Reel. Nhưng rồi, đột ngột như một phát súng chí mạng, Reel trở mặt với CIA và ra tay hạ sát 2 thành viên của tổ chức. Để ngăn chặn Reel, tổ chức cử Robie đi, với nhiệm vụ là mang Reel về, bất kể sống hay chết. Lấy độc trị độc. Muốn hạ một một sát thủ bậc thầy, phải viện đến một bậc thầy sát thủ. Nhưng càng lần theo dấu Reel, Robie càng thấy đằng sau sự phản bộ đó là vô số uẩn khúc. Những hồ sơ cá nhân bị chỉnh sửa, những manh mối bị lấp liếm, những điệp vụ không ai biết. Và nữa, tại hiện trường ám sát 2 nhân vật của tổ chức, Reel đều để lại những cánh hoa hồng trắng vấy máu. Cô muốn nói gì với anh? Những cánh hoa hồng đó có ý nghĩa gì?

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Hoa Hồng Máu – TÁC GIẢ 26/04/2018
2 Hoa Hồng Máu – LỜI TỰA 26/04/2018
3 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 1 26/04/2018
4 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 2 26/04/2018
5 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 3 26/04/2018
6 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 4 26/04/2018
7 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 5 26/04/2018
8 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 6 26/04/2018
9 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 7 26/04/2018
10 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 8 26/04/2018
11 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 9 26/04/2018
12 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 10 26/04/2018
13 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 11 26/04/2018
14 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 12 26/04/2018
15 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 13 26/04/2018
16 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 14 26/04/2018
17 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 15 26/04/2018
18 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 16 26/04/2018
19 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 17 26/04/2018
20 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 18 26/04/2018
21 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 19 26/04/2018
22 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 20 26/04/2018
23 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 21 26/04/2018
24 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 22 26/04/2018
25 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 23 26/04/2018
26 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 24 26/04/2018
27 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 25 26/04/2018
28 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 26 26/04/2018
29 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 27 26/04/2018
30 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 28 26/04/2018
31 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 29 26/04/2018
32 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 30 26/04/2018
33 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 31 26/04/2018
34 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 32 26/04/2018
35 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 33 26/04/2018
36 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 34 26/04/2018
37 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 35 26/04/2018
38 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 36 26/04/2018
39 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 37 26/04/2018
40 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 38 26/04/2018
41 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 39 26/04/2018
42 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 40 26/04/2018
43 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 41 26/04/2018
44 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 42 26/04/2018
45 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 43 26/04/2018
46 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 44 26/04/2018
47 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 45 26/04/2018
48 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 46 26/04/2018
49 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 47 26/04/2018
50 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 48 26/04/2018
51 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 49 26/04/2018
52 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 50 26/04/2018
53 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 51 26/04/2018
54 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 52 26/04/2018
55 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 53 26/04/2018
56 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 54 26/04/2018
57 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 55 26/04/2018
58 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 56 26/04/2018
59 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 57 26/04/2018
60 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 58 26/04/2018
61 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 59 26/04/2018
62 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 60 26/04/2018
63 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 61 26/04/2018
64 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 62 26/04/2018
65 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 63 26/04/2018
66 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 64 26/04/2018
67 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 65 26/04/2018
68 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 66 26/04/2018
69 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 67 26/04/2018
70 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 68 26/04/2018
71 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 69 26/04/2018
72 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 70 26/04/2018
73 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 71 26/04/2018
74 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 72 26/04/2018
75 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 73 26/04/2018
76 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 74 26/04/2018
77 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 75 26/04/2018
78 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 76 26/04/2018
79 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 77 26/04/2018
80 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 78 26/04/2018
81 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 79 26/04/2018
82 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 80 26/04/2018
83 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 81 26/04/2018
84 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 82 26/04/2018
85 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 83 26/04/2018
86 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 84 26/04/2018
87 Hoa Hồng Máu – CHƯƠNG 85 26/04/2018
88 Hoa Hồng Máu – CHÚ THÍCH 26/04/2018

Bình luận