Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Chỉnh sửa và trau chuốt kế hoạchĐây là một danh sách gồm những ý tưởng và gợi ý để trau chuốt kế hoạch của bạn:

Xem xét tổng thể

Phần Tầm nhìn có mô tả điều mà bạn đang xây dựng hay không?

Bản hoạch định sứ mệnh của bạn có hấp dẫn những khách hàng mới không?

Có định hướng hành động cho nhân viên không? Có dễ nhớ không?

Các Mục tiêu của bạn có thể đánh giá được, có thời hạn và được minh họa bằng đồ thị không?

Các chiến lược của bạn có mô tả được điều sẽ khiến công việc kinh doanh của bạn thành công qua thời gian hay không?

Kế hoạch hành động của bạn có phải là dự án xây dựng kinh doanh quan trọng không? Liệu nó có đạt được các mục tiêu của bạn không?

Thứ tự và chữ viết tắt

Chỉnh sửa các bản hoạch định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động thành từng dòng.

Loại tất cả những từ và cụm từ không cần thiết.

Viết tắt khi cần

Sử dụng biểu tượng “&” thay cho “và” để tiết kiệm không gian.

Sử dụng “ng.” cho hàng nghìn và “tr.” cho hàng triệu.

Thể hiện sự ưu tiên trong các bản mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động bằng cách sắp xếp theo trình tự thích hợp.

Cân nhắc sáng tạo

Sử dụng dấu hoa thị để thể hiện những điểm nổi bật.

In nghiêng những cụm từ quan trọng.

Bài tập củng cố

Chỉnh sửa Tầm nhìn, Sứ mệnh và Chiến lược cho đến khi chúng “có tiếng nói chung”!

Bỏ những mục kém ưu tiên. Hãy nhớ rằng “ít có thể sinh ra nhiều”. Trau chuốt lại phần Mục tiêu và Kế hoạch hành động thật cụ thể, có thể đánh giá được và xác định định rõ trách nhiệm giải trình.

Tương tác với người khác

Rất ít người có thể tự mình viết được một bản kế hoạch tốt, vì thế hãy hỏi ý kiến người khác.

Hãy hỏi những người xem xét bản kế hoạch để biết:

– Kế hoạch có đem lại lợi ích không? Có quá lạc quan hay bi quan không?

– Nó có chứa tất cả những sáng kiến quan trọng mà tôi đã nói đến không?

– Có quá mạo hiểm không? Quá cầu toàn không? – Có phản ánh đúng suy nghĩ của tôi không?

– Tôi có bỏ sót điều gì không? Bạn thấy tôi thiếu điều gì?

Lắng nghe những phản hồi, ghi chép và hỏi những câu hỏi yêu cầu giải thích.

Đọc lại và cập nhật kế hoạch với những phản hồi.

Yêu cầu một lần phản hồi nữa.

Phần lớn mọi người đều thấy cần ít nhất ba lần nháp mới có một kế hoạch tốt.

Lặp lại cho đến khi bạn và những người đánh giá đồng ý rằng kế hoạch đã ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.