Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Điền vào chỗ trốngTrong một vài trường hợp, quá trình viết kế hoạch kinh doanh giống như viết bài luận cho khóa học của bạn. Bạn tập trung viết những gì mà bạn biết, nghiên cứu để điền vào chỗ trống, phỏng vấn những người hiểu biết, phác thảo văn bản, yêu cầu phản hồi và sau đó hoàn thành phần chỉnh sửa cuối cùng.

Hiểu biết của bạn về kinh doanh rất quan trọng. Hãy ghi lại những suy nghĩ của bạn trong bản nháp đầu tiên, sau đó bắt đầu đưa nó vào kế hoạch cùng những thứ liên quan. Bạn hãy luôn nhớ rằng quá trình lập kế hoạch là một trong những sự phản ánh và chắt lọc liên tục và nhiều khi, nó quan trọng hơn cả văn bản cuối cùng.

Hầu hết mọi người có nhiều nguồn lực sẵn có hơn là họ nhận ra. Những nguồn lực này rất dễ hiểu và thường không mất chi phí! Họ biết bạn, công việc kinh doanh cũng như lĩnh vực kinh doanh của bạn, có thể có cùng đối tượng khách hàng và nhập từ cùng một nguồn với bạn.

Những nguồn lực sẵn có ấy là đội của bạn, cố vấn và người quản lý, người hướng dẫn và người lãnh đạo, người điều hành lâu năm, những doanh nhân, ngân hàng, luật sư, CPA và các cố vấn tài chính khác.

Một nguồn quan trọng khác là các tổ chức trong nước. Họ tồn tại để thu thập và phổ biến thông tin về ngành kinh doanh của bạn. Họ bám theo tất cả các xu hướng, đổi mới, cơ hội, quy định, v.v… Hãy xem thử trang web của họ, hay tốt hơn là nên gọi điện thoại và nói chuyện với một trong những người điều hành. Hãy hiểu thêm về những người thường xuyên cộng tác với bạn.

Một trong những lợi ích của Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là chỉ mất chưa đến năm phút để đọc nó. Hãy chia sẻ kế hoạch với các nguồn lực của bạn. Hãy đề nghị họ xem xét kĩ lưỡng và yêu cầu phản hồi. Nhờ đó, kế hoạch của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều!

“Kế hoạch của bạn sẽ không hoàn thành cho đến khi nó thể hiện những suy nghĩ tốt nhất của bạn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.