Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

LỜI KẾTHầu hết chúng ta không thiếu những ý tưởng hay! Vấn đề là chúng ta sẽ thực hiện ý tưởng nào?

Hãy biết nói không với “những ý tưởng hay” của bạn, cộng sự, nhân viên, tổ chức, bạn bè và gia đình của bạn. Bạn chỉ có thời gian, tiền bạc và tài nguyên để thực hiện những “ý tưởng tuyệt vời”. Những ý tưởng tuyệt vời có thể được viết ra ngay đằng sau một cái phong bì thư. Nó rất dễ nhớ! Nó có thể thay đổi cả con người và công việc.

Kế hoạch không cần phải phức tạp! Hãy để nó thật đơn giản thôi!

Jim Horan

Chủ tịch

Công ty Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.