Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

MỤC TIÊUĐiều gì sẽ được đánh giá?

Mục tiêu là những bản báo cáo ngắn gọn, xác định những kết quả cuối cùng của bất kì một nỗ lực làm việc nào. Những mục tiêu đúng đắn được viết ra rất dễ dàng và ngay lập tức có thể được thừa nhận. Chúng trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta sẽ đánh giá cái gì?”

“Hãy đặt ra mục tiêu thật cụ thể! Sử dụng những mục tiêu ấy để thúc đẩy hành động!”

Bằng những thuật ngữ cụ thể, bạn có thể đánh giá được các mục tiêu khiến những kết quả bạn muốn hoặc cần hoàn thành trở nên sáng tỏ. Để một mục tiêu trở nên hiệu quả, nó cần phải có điểm đến hoặc đầu ra rõ ràng với những nhân tố có thể xác định được số lượng. Điều quan trọng là cần đề ra các loại mục tiêu khác nhau có thể bao quát toàn bộ phạm vi hoạt động nghề nghiệp hoặc công ty của bạn.

Những mục tiêu sáng suốt:

Tạo ra nhịp độ hoạt động có thể định lượng được cho doanh nghiệp.

Tập trung các nguồn lực để hướng đến những kết quả cụ thể.

Định nghĩa sự thành công theo cách có thể đánh giá được.

Cung cấp những mục tiêu cụ thể cho mọi người/các tổ chức.

Thiết lập khuôn khổ về trách nhiệm giải trình và cơ chế khen thưởng.

Giảm thiểu tối đa tính chủ quan và làm việc theo cảm xúc.

Đánh giá những kết quả nỗ lực cuối cùng trong công việc.

Mặc dù đây không phải là con số kì diệu về Mục tiêu nhưng Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy bao gồm chín mục tiêu. Cân nhắc hai cho tới ba mục tiêu dành cho công việc kinh doanh hoặc doanh thu, một cho lợi nhuận, hai hoặc ba cho tiếp thị, một hoặc hai cho quá trình định hướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.