Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Những mục tiêu mẫu cho các nhà lãnh đạo/nhà điều hành/chủ công tyTrong số những mục tiêu này có vài mục tiêu khá truyền thống, một số khác thì có chút khác thường. Chúng tôi hy vọng mục tiêu sẽ giúp bạn suy nghĩ sáng tạo về công việc của bạn và điều đó được ghi nhận!

Công ty bảo hiểm Portland

Tăng tổng doanh thu từ 8 triệu lên 10 triệu đôla trong năm tài khóa 2008. Tăng thêm 2.000 hợp đồng mới vào năm 2008, thu về 1,2 triệu đôla tiền lãi.

Tăng mức đóng bảo hiểm bình quân hàng năm từ 500 lên 550 đôla.

Tăng tỉ lệ giữ khách hàng từ 88,35% lên 91%.

Tới ngày 30 tháng Tư, tăng số lượng cuộc hẹn trung bình của một nhân viên từ 1,9 lên 5 mỗi tuần.

Tăng tỉ lệ giao dịch thành công từ 25% lên 50% vào 30 tháng Sáu.

Tăng số lần giới thiệu bảo hiểm nhân thọ từ 2 lên 5 mỗi tuần cho một nhân viên.

Tuyển 5 nhân viên mới vào 01 tháng Tư, thêm 7 nhân viên nữa vào 01 tháng Mười.

Công ty Financial Designers

Tăng phí dịch vụ kế hoạch nhà đất từ 725.000 lên 900.000 đôla vào năm tài khóa 2008.

Có thêm 75 khách hàng mục tiêu với trị giá trung bình của bất động sản là 2 triệu đôla.

Thêm 12 khách hàng mới với giá trị tài sản thực thấp nhất là 5 triệu đôla mỗi người.

Đạt 98% hiệu quả đối với chi phí duy trì những khách hàng hiện có.

Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ít nhất mỗi tháng một lần cho mỗi cộng đồng. Tổng cộng là 150 lần.

Tăng chi phí trung bình cho mỗi kế hoạch từ 8.500 lên 10.000 đôla. Tăng tổng số lãi thu về từ mỗi đối tác sau khi trừ chi phí từ 135.000 lên 160.000 đôla.

Công ty Excel Financial Strategies

Tăng tổng thu nhập 3 triệu lên 3,5 triệu đôla trong năm 2008.

Tăng cổ tức ròng từ 500.000 lên 700.000 đôla.

Tăng biên lợi nhuận ròng từ 20% lên 30%.

Tăng phí tư vấn, lên kế hoạch và thuê từ 100.000 lên 150.000 đôla.

Tăng số tài sản được quản lý từ 315 triệu lên 385 triệu đôla.

Tăng tài khoản đặt từ 150.000 lên 200.000 đôla.

Tổ chức 120 bài thuyết trình truyền đạt kinh nghiệm, trung bình 2 bài mỗi tháng/một đối tác.

Tăng thu nhập bình quân mỗi năm của mỗi khách hàng từ 4.200 lên 5.000 đôla.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.