Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Những mục tiêu phải lập thành biểu đồPhương pháp Một trang giấy có thể khiến việc viết ra những mục tiêu trở nên đơn giản: Tất cả những mục tiêu phải lập thành biểu đồ!

Ngay từ đầu, thông qua công việc của mình, chúng tôi biết rằng thứ chúng ta đánh giá là thứ có thể cải tiến được. Nếu bạn nghiêm túc trong việc phát triển một hoạt động tài chính hoặc một công ty có lợi nhuận với nguồn tiền lãi lưu động, hãy vẽ biểu đồ những yếu tố thành công cơ bản. Hãy dựng đồ thị miêu tả số lượng các cuộc gọi, cuộc hẹn, tổng số tiền đóng bảo hiểm được ghi lại, doanh số bán hàng trung bình, số lượng khách hàng tích cực, số lời cam kết… bất kì thứ gì bạn biết là cần thiết cho sự thành công của bạn.

Những biểu đồ rất hữu ích ai cũng có thể đọc được chúng. Như vậy, hiển nhiên bạn sẽ biết bạn có đang hướng tới đúng mục đích của mình hay không!

Chìa khóa của việc thiết lập những mục tiêu có ý nghĩa là xác định mục tiêu:

Thiết yếu cho sự thành công của bạn và

Có thể dễ dàng theo đuổi

(Dễ dàng theo đuổi = dữ liệu có sẵn và mục tiêu cụ thể có thể ước tính được)

Nói một cách đơn giản, nếu bạn không thể tính toán (một cách dễ dàng) sau một thời gian nó sẽ như thế nào thì đó không phải là một mục tiêu. Trong bài tập Soạn thảo mục tiêu, chúng tôi cung cấp cho bạn một số mục tiêu thường được sử dụng trong những công việc và công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính và hãy nhớ rằng, tất cả đều có thể lập được thành biểu đồ!

Sẽ dễ dàng để xây dựng một mục tiêu có ý nghĩa khi bạn sử dụng ba bước hướng dẫn đơn giản sau:

Chỉ viết những mục tiêu có thể mô tả bằng biểu đồ.

Kèm một giá trị bằng số cho mỗi mục tiêu.

Ấn định một cái tên và ngày tháng để đảm bảo sự giải trình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.