Thông tin truyện

Khải Hoàn Môn

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1303

Khải Hoàn Môn

Khải hoàn môn là một thiên tự sự hiện thực chủ nghĩa đấy cảm xúc và suy tư sâu sắc về thân phạn của con người trong xã hội phương Tây hiện đại, với những cuộc chiến tranh đế quốc đẫm máu và những hậu quả có tính hủy hoại sau xa đối với cơ cấu xã hội và đối với tâm hón con người, cùng những tấn bi kịch và những cảnh sa đọa tiêu biểu của "Buổi hoàng hôn của Chư Thẩn", như tác giả thường gọi thời kỳ suy sụp của nền văn minh tư sản Tây Âu.Khải hoàn môn chính là tác phẩm chứa đựng ở mức tập trung nhất những đặc trưng của nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa trong văn nghiệp của Erich Maria Remarque.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Khải Hoàn Môn – LỜI GIỚI THIỆU 10/02/2018
2 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 1 10/02/2018
3 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 2 10/02/2018
4 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 3 10/02/2018
5 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 4 10/02/2018
6 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 5 10/02/2018
7 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 6 10/02/2018
8 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 7 10/02/2018
9 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 8 10/02/2018
10 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 9 10/02/2018
11 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 10 10/02/2018
12 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 11 10/02/2018
13 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 12 10/02/2018
14 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 13 10/02/2018
15 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 14 10/02/2018
16 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 15 10/02/2018
17 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 16 10/02/2018
18 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 17 10/02/2018
19 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 18 10/02/2018
20 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 19 10/02/2018
21 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 20 10/02/2018
22 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 21 10/02/2018
23 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 22 10/02/2018
24 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 23 10/02/2018
25 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 24 10/02/2018
26 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 25 10/02/2018
27 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 26 10/02/2018
28 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 27 10/02/2018
29 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 28 10/02/2018
30 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 29 10/02/2018
31 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 30 10/02/2018
32 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 31 11/02/2018
33 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 32 11/02/2018
34 Khải Hoàn Môn – CHƯƠNG 33 11/02/2018

Bình luận