Thông tin truyện

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3460

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam

Tác phẩm gồm ba phần, phần 1 tìm hiểu về bản chất, lai lịch và lịch sử của truyện cổ nói chung và truyện cổ tích nói riêng. Phần hai gồm những truyện cổ tích Việt Nam đã chọn lọc và sắp đặt theo hệ thống riêng, phần 3 đánh giá tổng quát truyện cổ tích Việt Nam.

Sách tổng hợp các truyện cổ tích của 5 quyển nhỏ Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam, thêm phần khảo cứu về truyện cổ tích, về thân thế và quá trình nghiên cứu của tác giả, cung cấp cho người đọc những kiến thức mới mẻ và thú vị về truyện cổ tích nói chung và cổ tích Việt Nam nói riêng.

Nhiều học giả cho rằng, nếu không có học giả – nhà văn Nguyễn Đổng Chi thì có thể sẽ không có Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam mà người Việt chúng ta đang thừa hưởng hiện nay.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Giới Thiệu 15/11/2017
2 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – LỜI NÓI ĐẦU 15/11/2017
3 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – LỜI NÓI ĐẦU LẦN TÁI BẢN THỨ TƯ 15/11/2017
4 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – CÙNG MỘT TÁC GIẢ 15/11/2017
5 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Phần thứ nhất – I. BẢN CHẤT TRUYỆN CỔ TÍCH 15/11/2017
6 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 6. PHÂN BIỆT TRUYỆN CỔ TÍCH VỚI LỊCH SỬ VÀ VỚI TIỂU THUYẾT 15/11/2017
7 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – LAI LỊCH TRUYỆN CỔ TÍCH 15/11/2017
8 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TRUYỆN CỔ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI 15/11/2017
9 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – PHẦN THỨ HAI – KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 15/11/2017
10 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – I. NGUỒN GỐC SỰ VẬT 1. SỰ TÍCH DƯA HẤU 15/11/2017
11 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 2. SỰ TÍCH TRẦU, CAU VÀ VÔI 15/11/2017
12 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 3. SỰ TÍCH TRÁI SẦU RIÊNG 15/11/2017
13 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 4. SỰ TÍCH CÂY HUYẾT DỤ 15/11/2017
14 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 5. SỰ TÍCH CHIM HÍT CÔ 15/11/2017
15 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 6. SỰ TÍCH CHIM TU HÚ 16/11/2017
16 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 7. SỰ TÍCH CHIM QUỐC 16/11/2017
17 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 8. SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT 16/11/2017
18 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 9. SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐA 16/11/2017
19 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 10. SỰ TÍCH CON NHÁI 16/11/2017
20 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 11. SỰ TÍCH CON MUỖI 16/11/2017
21 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 12. SỰ TÍCH CON KHỈ 16/11/2017
22 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 13. SỰ TÍCH CÁ HE 16/11/2017
23 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 14. SỰ TÍCH CON SAM 17/11/2017
24 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 15. SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG 17/11/2017
25 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 16. GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNG 17/11/2017
26 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 17. GỐC TÍCH TIẾNG KÊU CỦA VẠC, CỘC, DỦ DỈ, ĐA ĐA VÀ CHUỘT 17/11/2017
27 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 18. GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂU 17/11/2017
28 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 19. SỰ TÍCH CÁI CHÂN SAU CON CHÓ 17/11/2017
29 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 20. SỰ TÍCH CÁI CHỔI 17/11/2017
30 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 21. SỰ TÍCH ÔNG ĐẦU RAU 17/11/2017
31 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 22. SỰ TÍCH ÔNG BÌNH VÔI 17/11/2017
32 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 23. SỰ TÍCH CÂY NÊU NGÀY TẾT 17/11/2017
33 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 24. GỐC TÍCH BÁNH CHƯNG VÀ BÁNH DẦY 17/11/2017
34 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 25. GỐC TÍCH RUỘNG THÁC ĐAO HAY LÀ TRUYỆN LÊ PHỤNG HIỂU 17/11/2017
35 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 26. SỰ TÍCH HỒ GƯƠM 17/11/2017
36 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 27. SỰ TÍCH HỒ BA-BỂ 17/11/2017
37 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 28. SỰ TÍCH ĐẦM NHẤT-DẠ VÀ BÃI TỰ-NHIÊN 17/11/2017
38 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 29. SỰ TÍCH ĐẦM MỰC 17/11/2017
39 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 30. SỰ TÍCH SÔNG NHÀ-BÈ HAY LÀ TRUYỆN THỦ HUỒN 17/11/2017
40 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 31. TẠI SAO SÔNG TÔ-LỊCH VÀ SÔNG THIÊN-PHÙ HẸP LẠI? 17/11/2017
41 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 32. SỰ TÍCH ĐÁ VỌNG PHU 17/11/2017
42 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 33. SỰ TÍCH ĐÁ BÀ-RẦU 17/11/2017
43 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 34. SỰ TÍCH THÀNH LỒI 17/11/2017
44 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 35. SỰ TÍCH NÚI NGŨ-HÀNH 17/11/2017
45 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 36. SỰ TÍCH CÁC CÂU VÍ THẠCH SÙNG CÒN THIẾU MẺ KHO HAY LÀ SỰ TÍCH CON MỐI 17/11/2017
46 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 37. BÒ BÉO BÒ GẦY 17/11/2017
47 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 38. NỮ HÀNH GIÀNH BẠC 17/11/2017
48 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 39. LẨY BẨY NHƯ CAO BIỀN DẬY NON 17/11/2017
49 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 40. BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍT 17/11/2017
50 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – NGUYỄN ĐỔNG CHI – TRÉSOR DES CONTES VIETNAMIENS 17/11/2017
51 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TẬP II ĐỌC KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TẬP II CỦA NGUYỄN ĐỔNG CHI 17/11/2017
52 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – CÁC TÍCH CÁC CÂU VÍ ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH 17/11/2017
53 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 42. CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA 17/11/2017
54 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI, KHỐI TÌNH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI CHƯA TAN 17/11/2017
55 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 44. NỢ NHƯ CHÚA CHỔM 17/11/2017
56 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 45. HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT 17/11/2017
57 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 46.SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG 17/11/2017
58 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 47. CON VỢ KHÔN LẤY THẰNG CHỒNG DẠI NHƯ BÔNG HOA LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂU 17/11/2017
59 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 48. CỨU VẬT VẬT TRẢ ÂN CỨU NHÂN NHÂN TRẢ OÁN 17/11/2017
60 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 49. ĐỨA CON TRỜI ĐÁNH HAY LÀ TRUYỆN TIẾC GÀ CHÔN MẸ 17/11/2017
61 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – [50]. GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNG 17/11/2017
62 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 51. CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀY 17/11/2017
63 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 52. CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG 17/11/2017
64 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 53. DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH 17/11/2017
65 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 54. CÁI KIẾN MÀY KIỆN CỦ KHOAI 17/11/2017
66 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 55. VẬN KHỨ HOÀI SƠN NĂNG TRÍ TỬ, THỜI LAI BẠCH THỦY KHẢ THÔI SINH 17/11/2017
67 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 56. TRINH PHỤ HAI CHỒNG 17/11/2017
68 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 57. KIỆN NGÀNH ĐA 17/11/2017
69 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 58. TO ĐẦU MÀ DẠI, NHỎ DÁI MÀ KHÔN 17/11/2017
70 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 59. NHÂN THAM TÀI NHI TỬ, ĐIỂU THAM THỰC NHI VONG 17/11/2017
71 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 60. NÓI DỐI NHƯ CUỘI 17/11/2017
72 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 61. CỦA TRỜI TRỜI LẠI LẤY ĐI GIƯƠNG ĐÔI MẮT ẾCH LÀM CHI ĐƯỢC TRỜI 17/11/2017
73 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – IV. THÔNG MINH TÀI TRÍ VÀ SỨC KHỎE 62. HAI ÔNG TƯỚNG ĐÁ RÃI 17/11/2017
74 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 63. LÊ NHƯ HỔ 17/11/2017
75 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 64. CHÀNG LÍA 17/11/2017
76 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 65. ANH EM SINH NĂM 17/11/2017
77 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 66. BỐN ANH TÀI 17/11/2017
78 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 67. KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂY 17/11/2017
79 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 68. THẠCH SANH 17/11/2017
80 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 69. ĐẠI VƯƠNG HAI HAY LÀ TRUYỆN GIẾT THUỒNG LUỒNG 17/11/2017
81 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 70. ÔNG Ồ 17/11/2017
82 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 71. ÂM DƯƠNG GIAO CHIẾN 17/11/2017
83 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 72. YẾT KIÊU 17/11/2017
84 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 73. LÝ ÔNG TRỌNG 17/11/2017
85 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 74. BẢY GIAO, CHÍN QUỲ 17/11/2017
86 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 75. NGƯỜI Ả ĐÀO VỚI GIẶC MINH 17/11/2017
87 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 76. BỢM LẠI GẶP BỢM 17/11/2017
88 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 77. QUẬN GIÓ 17/11/2017
89 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 78. CON MỐI LÀM CHỨNG 17/11/2017
90 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 79. BÙI CẦM HỔ 17/11/2017
91 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 80. EM BÉ THÔNG MINH 17/11/2017
92 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 81. TRẠNG HIỀN 17/11/2017
93 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 82. THẦN GIỮ CỦA 17/11/2017
94 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 83. KẺ TRỘM DẠY HỌC TRÒ 17/11/2017
95 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 84. CON MỤ LƯỜNG 17/11/2017
96 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 85. CON SÁO VÀ PHÚ TRƯỞNG GIẢ 17/11/2017
97 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 86. CON THỎ, CON GÀ VÀ CON HỔ 17/11/2017
98 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 87. CON THỎ VÀ CON HỔ 17/11/2017
99 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 88. MƯU CON THỎ 17/11/2017
100 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – BỢM GIÀ MẮC BẪY HAY LÀ MƯU TRÍ ĐÀN BÀ 17/11/2017
101 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 90. GÁI NGOAN DẠY CHỒNG 17/11/2017
102 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 91. BÀ LỚN ĐƯỜI ƯƠI 17/11/2017
103 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 92. CON CHÓ, CON MÈO VÀ ANH CHÀNG NGHÈO KHỔ 17/11/2017
104 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 93. NGƯỜI HỌ LIÊU VÀ DIÊM VƯƠNG 17/11/2017
105 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TRÉSOR DES CONTES VIETNAMIENDE NGUYEN DONG CHI[2] 17/11/2017
106 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM CỦA NGUYỄN ĐỔNG CHI 17/11/2017
107 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – V. SỰ TÍCH ANH HÙNG NÔNG DÂN 94. CỐ GHÉP 17/11/2017
108 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 95. ÔNG NAM CƯỜNG 17/11/2017
109 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 96. CỐ BU 17/11/2017
110 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 97. QUẬN HE 17/11/2017
111 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 98. HẦU TẠO 17/11/2017
112 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 99. LÊ LỢI 17/11/2017
113 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 100. LÊ VĂN KHÔI 17/11/2017
114 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 101. BA VÀNH 17/11/2017
115 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 102. HAI NÀNG CÔNG CHÚA NHÀ TRẦN 17/11/2017
116 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 103. VỢ BA CAI VÀNG 17/11/2017
117 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 104. VUA HEO 17/11/2017
118 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 105. NGƯỜI THỢ MỘC NAM-HOA 17/11/2017
119 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – VI. TRUYỆN PHÂN XỬ 106. NGƯỜI ĐẦY TỚ VÀ NGƯỜI ĂN TRỘM 17/11/2017
120 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 107. BA CHÀNG THIỆN NGHỆ 17/11/2017
121 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 108. CHÀNG NGỐC ĐƯỢC KIỆN 17/11/2017
122 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 109. NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ VU OAN 17/11/2017
123 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 110. TRA TẤN HÒN ĐÁ 17/11/2017
124 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 111. NGUYỄN KHOA ĐĂNG 17/11/2017
125 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 112. SỢI BẤC TÌM RA THỦ PHẠM 17/11/2017
126 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 113. PHÂN XỬ TÀI TÌNH 17/11/2017
127 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 114. NGƯỜI ĐÀN BÀ MẤT TÍCH 17/11/2017
128 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 115. TINH CON CHUỘT 17/11/2017
129 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – VII. TRUYỆN THẦN TIÊN MA QUỶ VÀ PHÙ PHÉP 17/11/2017
130 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 116. HÀ Ô LÔI 17/11/2017
131 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 117. MIẾNG TRẦU KỲ DIỆU 17/11/2017
132 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 118. TÚ UYÊN 17/11/2017
133 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 119. NỢ DUYÊN TRONG MỘNG 17/11/2017
134 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 120. TỪ ĐẠO HẠNH HAY SỰ TÍCH THÁNH LÁNG 17/11/2017
135 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 121. CHÀNG ĐỐN CỦI VÀ CON TINH 18/11/2017
136 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 122. NGƯỜI THỢ ĐÚC VÀ ANH HỌC NGHỀ 18/11/2017
137 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 123. SỰ TÍCH ĐÌNH LÀNG ĐA HÒA 18/11/2017
138 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 124. CON CHIM KHÁCH MÀU NHIỆM 18/11/2017
139 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 125. CÂY TRE TRĂM ĐỐT 18/11/2017
140 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 126. NGƯỜI LẤY CÓC 18/11/2017
141 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 127. CÂY THUỐC CẢI TỬ HOÀN SINH HAY LÀ SỰ TÍCH THẰNG CUỘI CUNG TRĂNG 18/11/2017
142 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 128. LẤY CHỒNG DÊ 18/11/2017
143 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 129. NGƯỜI LẤY ẾCH 18/11/2017
144 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 130. SỰ TÍCH ĐỘNG TỪ THỨC 18/11/2017
145 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 131. NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ BA CON QUỶ 18/11/2017
146 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 132. HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BƯỚU 18/11/2017
147 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 133. NGƯỜI HÓA DẾ 18/11/2017
148 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 134. THÁNH GIÓNG 18/11/2017
149 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 135. AI MUA HÀNH TÔI HAY LÀ LỌ NƯỚC THẦN 18/11/2017
150 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 136. NGƯỜI DÂN NGHÈO VÀ NGỌC HOÀNG 18/11/2017
151 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – KHO TÀNG KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM CỦA NGUYỄN ĐỔNG CHI 18/11/2017
152 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Phần II 18/11/2017
153 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 137. SỰ TÍCH CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH 18/11/2017
154 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 138. NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG 18/11/2017
155 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 139. QUAN TRIỀU HAY LÀ CHIẾC ÁO TÀNG HÌNH 18/11/2017
156 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – VIII. TRUYỆN ĐỀN ƠN TRẢ OÁN _140. THỬ THẦN VÀ MIÊU THẦN HAY LÀ SỰ TÍCH CHUỘT VÀ MÈO 18/11/2017
157 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 141. CON CÓC LIẾM NƯỚC MƯA 18/11/2017
158 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 142. THẦY CỨU TRÒ 18/11/2017
159 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 143. HAI CON CÒ VÀ CON RÙA 18/11/2017
160 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 144. CÔ GÁI LẤY CHỒNG HOÀNG TỬ 18/11/2017
161 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 145. NGƯỜI DÌ GHẺ ÁC NGHIỆT HAY LÀ SỰ TÍCH CON DẾ 18/11/2017
162 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 146. LÀM ƠN HÓA HẠI 18/11/2017
163 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 147. HUYỀN QUANG 18/11/2017
164 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 148. TIÊU DIỆT MÃNG XÀ 18/11/2017
165 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 149. GIÁP HẢI 18/11/2017
166 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 150. TAM VÀ TỨ 18/11/2017
167 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 151. BÍNH VÀ ĐINH 18/11/2017
168 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 152. HÀ RẦM HÀ RẠC 18/11/2017
169 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 153. ÔNG GIÀ HỌ LÊ 18/11/2017
170 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 154. TẤM CÁM 18/11/2017
171 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 156. PHẠM NHĨ HAY LÀ SỰ TÍCH ÔNG BA MƯƠI 18/11/2017
172 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 157. CON MA BÁO THÙ 18/11/2017
173 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 158. RẮN BÁO OÁN 18/11/2017
174 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 159. RẠCH ĐÙI GIẤU NGỌC 18/11/2017
175 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 160. NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ CON HỔ 18/11/2017
176 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 161. SỰ TÍCH ĐỀN CỜN 18/11/2017
177 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 162. HOẰNG TÍN HẦU 18/11/2017
178 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 163. QUÂN TỬ 18/11/2017
179 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 164. CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNG 18/11/2017
180 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 165. MŨI DÀI 18/11/2017
181 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 166. BỐN CÔ GÁI MUỐN LẤY CHỒNG HOÀNG TỬ 18/11/2017
182 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 167. ÔNG DÀI ÔNG CỘC HAY LÀ SỰ TÍCH THẦN SÔNG KỲ-CÙNG 18/11/2017
183 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 168. SỰ TÍCH THÁP BÁO ÂN 18/11/2017
184 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 169. NÀNG XUÂN HƯƠNG 18/11/2017
185 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 170. VỤ KIỆN CHÂU CHẤU 18/11/2017
186 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – IX – TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ NGHĨA VỤ 171. BÀ CHÚA ONG 18/11/2017
187 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 172. ANH CHÀNG HỌ ĐÀO 18/11/2017
188 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 173. DUYÊN NỢ TÁI SINH 18/11/2017
189 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 174. MỴ CHÂU – TRỌNG THỦY HAY LÀ TRUYỆN NỎ THẦN 18/11/2017
190 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 175. CÔ GÁI CON THẦN NƯỚC MÊ CHÀNG ĐÁNH CÁ 18/11/2017
191 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ 18/11/2017
192 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TẬP V 176. QUAN ÂM THỊ KÍNH 18/11/2017
193 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 177. NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU 18/11/2017
194 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 178. SỰ TÍCH BÃI ÔNG NAM 18/11/2017
195 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 179. CHIẾC GIÀY THƠM 18/11/2017
196 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 180. BÁN TÓC ĐÃI BẠN 18/11/2017
197 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 181. TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI 18/11/2017
198 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 182. Ả CHỨC CHÀNG NGƯU 18/11/2017
199 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 183. BỐN NGƯỜI BẠN 18/11/2017
200 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 184. NGƯỜI CƯỚI MA 18/11/2017
201 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 185. VỢ CHÀNG TRƯƠNG 18/11/2017
202 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 186. SỰ TÍCH KHĂN TANG 18/11/2017
203 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 187. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM HAY LÀ SỰ TÍCH NÚI MẪU-TỬ 18/11/2017
204 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 188. CÁI VẾT ĐỎ TRÊN MÁ CÔNG NƯƠNG 18/11/2017
205 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 189. CHÀNG NGỐC HỌC KHÔN X. – TRUYỆN VUI TƯƠI DÍ DỎM 18/11/2017
206 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 190. PHIÊU LƯU CỦA ANH CHÀNG NGỐC HAY LÀ LÀM THEO VỢ DẶN 18/11/2017
207 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 191. THỊT GÀ THUỐC CHỒNG 18/11/2017
208 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 192. HÒA THƯỢNG VÀ NGƯỜI THỢ GIÀY 18/11/2017
209 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 193. HAI ANH EM VÀ CON CHÓ ĐÁ 18/11/2017
210 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 194. CHÀNG RỂ THONG MANH 18/11/2017
211 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 195. LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢC 18/11/2017
212 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 196. RỦ NHAU ĐI KIẾM MẬT ONG 18/11/2017
213 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 196. RỦ NHAU ĐI KIẾM MẬT ONG 18/11/2017
214 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 197. CÔ GÁI LỪA THÀY SÃI, XÃ TRƯỞNG VÀ ÔNG QUAN HUYỆN 18/11/2017
215 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 197. CÔ GÁI LỪA THÀY SÃI, XÃ TRƯỞNG VÀ ÔNG QUAN HUYỆN 18/11/2017
216 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 198. THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨ 18/11/2017
217 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 199. “GIẬN MÀY TAO Ở VỚI AI” HAY LÀ TRUYỆN PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT 18/11/2017
218 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 200. CÁI CHẾT CỦA BỐN ÔNG SƯ 18/11/2017
219 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 201. HAI BẢY MƯỜI BA 18/11/2017
220 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – PHẦN THỨ BA NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 18/11/2017
221 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG TRONG LOẠI HÌNH TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM NÓI CHUNG ÍT XA LẠ VỚI NHÂN TÍNH; LOẠI TRUYỆN SINH HOẠT CHIẾM MỘT TỶ LỆ TƯƠNG ĐỐI CAO; LOẠI TRUYỆN THẦN KỲ, TRUYỆN LÀI VẬT, TRUYỆN PHIÊU LƯU MẠO HIỂM CHIẾM MỘT TỶ LỆ TƯƠNG ĐỐI THẤP. 18/11/2017
222 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM THẤM ĐẬM CHẤT LIỆU ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT CỔ; LÀ BIẾU TRƯNG NGHệ THUẬT CỦA CÁI HIỀN HÒA, NHÂN ÁI, HAY TÍNH CHỪNG MỰC TRONG TÂM LÝ DÂN TỘC. 18/11/2017
223 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 3.TÍNH CÁCH PHÊ PHÁN HIỆN THỰC 18/11/2017
224 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 4. TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 18/11/2017
225 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – V. THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT – NAM 18/11/2017
226 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – 3. THU HÚT TINH HOA KHO TRUYỆN CỦA CÁC DÂN TỘC ANH EM 18/11/2017
227 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – LỜI SAU SÁCH 18/11/2017
228 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – II. BÁO VÀ TẠP CHÍ 18/11/2017
229 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TỪ BÌNH DIỆN MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 18/11/2017
230 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – NHÀ CỔ TÍCH HỌC NGUYỄN ĐỔNG CHI VỚI BỘ KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 18/11/2017
231 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – MỘT VÀI KÝ ỨC VỀ ANH TÔI 18/11/2017
232 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TUỔI TRẺ HIẾU ĐỘNG 18/11/2017
233 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – TẬP SỰVÀO ĐỜI 18/11/2017
234 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TỪNG BƯỚC ĐỊNH HƯỚNG 18/11/2017
235 Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – BẢNG TRA CỨU TÊN TRUYỆN KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 18/11/2017

Bình luận