Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Chương II NGÀY NẮNG CÀY BỪA, NGÀY MƯA ĐỌC “LƯƠNG PHỤ NGÂM”Thời kỳ Quan độ đại chiến bắt đầu.
Giai đoạn thế lực họ Viên bị suy giảm, Gia Cát Lượng đang ở Long Trung ngoài
thành Kinh Tương hai mươi dặm.
Thường ngày nắng cày mưa đọc sách.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.