Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Chương XV SỨ MỆNH PHỤ CHÁNHưu Bị nhìn chăm chăm vào Gia Cát Lượng, dặn dò than thở rằng:
“Ông mới gấp mười Tào Phi, ắt sẽ giữ yên được nước, định được đại sự, nếu có thể giúp được ấu chúa thì giúp, nếu thấy nó bất tài, ông hãy tự mình thay thế”.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.