Làm giàu nhanh chóng

NGUYÊN TẮC THỨ 12:THỜI ĐIỂM LÀ TẤT CẢ

(TIMING IS EVERYTHING)

Có bao giờ bạn nghe câu này chưa “thời điểm là tất cả”? Vậy thời điểm là gì? Đơn giản là sự phù hợp của sản phẩm / dịch vụ của bạn với nhu cầu của thị trường hiện tại – chọn sản phẩm hay dịch vụ đúng, vào thời điểm đúng, ở thị trường đúng.

Điều này rất quan trọng. Nếu bạn làm được điều này, bạn đã có 50% thành công trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.