Thông tin truyện

Lãng Tử Gió

Tác giả:

Hồng Sakura

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

199

Lãng Tử Gió

Mong manh như một cơn gió. Đến rồi đi lúc nào không biết làm cho ta có cảm giác như thực như không, thật khó nắm bắt. Những rung động đầu đời trong sáng, tinh khôi và thứ em cần, có lẽ chỉ là một cơn gió... “Di là một kiểu người hoàn toàn xa lạ với tôi. Yêu một kẻ hoàn toàn xa lạ với mình, như thể bạn đang du hành ra vũ trụ, thấy hay ho thú vị lắm, nhưng không biết phía trước là gì, cái gì đang chờ đợi mình, liệu mình có chết ở đó không? Không có bản đồ, không có chỉ dẫn, một nơi chỉ để biết, để khám phá chứ không thể ở lại, xây nhà và sinh sống trọn đời”. Với Lãng tử gió, bạn có thể sẽ không gặp lại cảm giác mà mình đã có khi đọc những truyện dài trước của Hồng Sakura, nhưng thay vào đó sẽ là một dư vị rất mới mẻ và khó quên! ''Quá hay, cái này mà chuyển thể thành phim 2 tiếng thì có lẽ làm khối người suy nghĩ về nó, cái kết bất nhờ và ngắn gọn, "chưa ra đâu vào đâu" để cho bạn đọc phải tự suy nghĩ quảng đường tiếp theo của Chi và Di! Di, đúng mẫu "lãng tử", với sự xuất hiện, biến mất liên hồi! và sự trở lại cuối cùng.... mình cảm nhận được một con người thông minh, biết suy đoán tâm lý người ta! Cả tập truyện không cần nhắc đến 1 câu "anh yêu em" hay "em yêu anh", chỉ đơn giản là hai con người đó yêu nhau! nói chung là...... tuyệt! ^^'' - Trích lời độc giả

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Lãng Tử Gió – 1. 25/03/2018
2 Lãng Tử Gió – 2. 25/03/2018
3 Lãng Tử Gió – 3. 25/03/2018
4 Lãng Tử Gió – 4. 25/03/2018
5 Lãng Tử Gió – 5. 25/03/2018
6 Lãng Tử Gió – 6. 25/03/2018
7 Lãng Tử Gió – 7. 25/03/2018
8 Lãng Tử Gió – 8. 25/03/2018
9 Lãng Tử Gió – 9. 25/03/2018
10 Lãng Tử Gió – 10. 25/03/2018
11 Lãng Tử Gió – 11. 25/03/2018
12 Lãng Tử Gió – 12. 25/03/2018
13 Lãng Tử Gió – 13. 25/03/2018
14 Lãng Tử Gió – 14. 25/03/2018
15 Lãng Tử Gió – 15. 25/03/2018
16 Lãng Tử Gió – 16. 25/03/2018
17 Lãng Tử Gió – 17. 25/03/2018
18 Lãng Tử Gió – 18. 25/03/2018
19 Lãng Tử Gió – 19. 25/03/2018
20 Lãng Tử Gió – 20. 25/03/2018
21 Lãng Tử Gió – 21. 25/03/2018
22 Lãng Tử Gió – 22. 25/03/2018
23 Lãng Tử Gió – 23. 25/03/2018
24 Lãng Tử Gió – 24. 25/03/2018
25 Lãng Tử Gió – 25. 25/03/2018
26 Lãng Tử Gió – 26. 25/03/2018
27 Lãng Tử Gió – 27. 25/03/2018
28 Lãng Tử Gió – 28. 25/03/2018
29 Lãng Tử Gió – 29. 25/03/2018
30 Lãng Tử Gió – 30. 25/03/2018
31 Lãng Tử Gió – 31. 25/03/2018
32 Lãng Tử Gió – 32. 25/03/2018
33 Lãng Tử Gió – 33. 25/03/2018
34 Lãng Tử Gió – 34. 25/03/2018
35 Lãng Tử Gió – 35. 25/03/2018
36 Lãng Tử Gió – 36. 25/03/2018
37 Lãng Tử Gió – 37. 25/03/2018
38 Lãng Tử Gió – 38. 25/03/2018
39 Lãng Tử Gió – 39. 25/03/2018
40 Lãng Tử Gió – 40. 25/03/2018
41 Lãng Tử Gió – 41. 25/03/2018
42 Lãng Tử Gió – 42. 25/03/2018
43 Lãng Tử Gió – 43. 25/03/2018
44 Lãng Tử Gió – 44. 25/03/2018
45 Lãng Tử Gió – 45. 25/03/2018
46 Lãng Tử Gió – 46. 25/03/2018
47 Lãng Tử Gió – 47. 25/03/2018
48 Lãng Tử Gió – 48. 25/03/2018
49 Lãng Tử Gió – 49. 25/03/2018
50 Lãng Tử Gió – 50. 25/03/2018
51 Lãng Tử Gió – 51. 25/03/2018
52 Lãng Tử Gió – 52. 25/03/2018
53 Lãng Tử Gió – 53. 25/03/2018
54 Lãng Tử Gió – 54. 25/03/2018
55 Lãng Tử Gió – 55. 25/03/2018
56 Lãng Tử Gió – 56. 25/03/2018
57 Lãng Tử Gió – 57. 25/03/2018
58 Lãng Tử Gió – 58. 25/03/2018
59 Lãng Tử Gió – 59. 25/03/2018
60 Lãng Tử Gió – 60. 25/03/2018
61 Lãng Tử Gió – 61. 25/03/2018
62 Lãng Tử Gió – 62. 25/03/2018
63 Lãng Tử Gió – 63. 25/03/2018
64 Lãng Tử Gió – 64. 25/03/2018
65 Lãng Tử Gió – 65. 25/03/2018
66 Lãng Tử Gió – 66. 25/03/2018
67 Lãng Tử Gió – 67. 25/03/2018
68 Lãng Tử Gió – 68. 25/03/2018
69 Lãng Tử Gió – 69. 25/03/2018
70 Lãng Tử Gió – 70. 25/03/2018
71 Lãng Tử Gió – 71. 25/03/2018
72 Lãng Tử Gió – 72. 25/03/2018
73 Lãng Tử Gió – 73. 25/03/2018
74 Lãng Tử Gió – 74. 25/03/2018
75 Lãng Tử Gió – 75. 25/03/2018
76 Lãng Tử Gió – 76. 25/03/2018
77 Lãng Tử Gió – 77. 25/03/2018
78 Lãng Tử Gió – 78. 25/03/2018
79 Lãng Tử Gió – 79. 25/03/2018
80 Lãng Tử Gió – 80. 25/03/2018
81 Lãng Tử Gió – 81. 25/03/2018
82 Lãng Tử Gió – 82. 25/03/2018
83 Lãng Tử Gió – 83. 25/03/2018
84 Lãng Tử Gió – 84. 25/03/2018
85 Lãng Tử Gió – 85. 25/03/2018
86 Lãng Tử Gió – 86. 25/03/2018
87 Lãng Tử Gió – 87. 25/03/2018
88 Lãng Tử Gió – 88. 25/03/2018
89 Lãng Tử Gió – 89. 25/03/2018
90 Lãng Tử Gió – 90. 25/03/2018
91 Lãng Tử Gió – 91. 25/03/2018
92 Lãng Tử Gió – 92. 25/03/2018
93 Lãng Tử Gió – 93. 25/03/2018
94 Lãng Tử Gió – 94. 25/03/2018
95 Lãng Tử Gió – 95. 25/03/2018
96 Lãng Tử Gió – 96. 25/03/2018
97 Lãng Tử Gió – 97. 25/03/2018
98 Lãng Tử Gió – 98. 25/03/2018
99 Lãng Tử Gió – 99. 25/03/2018
100 Lãng Tử Gió – 100. 25/03/2018
101 Lãng Tử Gió – 101. 25/03/2018
102 Lãng Tử Gió – 102. 25/03/2018
103 Lãng Tử Gió – 103. 25/03/2018
104 Lãng Tử Gió – 104. 25/03/2018
105 Lãng Tử Gió – 105. 25/03/2018
106 Lãng Tử Gió – 106. 25/03/2018
107 Lãng Tử Gió – 107. 25/03/2018
108 Lãng Tử Gió – 108. 25/03/2018
109 Lãng Tử Gió – 109. 25/03/2018
110 Lãng Tử Gió – 110. – Đoạn Cuối 25/03/2018

Bình luận