Thông tin truyện

Lịch Sử Vạn Vật

Tác giả:

Bill Bryson

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1350

Lịch Sử Vạn Vật

Trong cuốn Lịch Sử Vạn Vật, tác giả Bill Bryson phải đối mặt với thử thách lớn nhất: tìm hiểu – và nếu có thể trả lời – những vấn đề to lớn nhất, xa xưa nhất mà chúng ta đặt ra về vũ trụ và bản thân con người.

Từ Big Bang cho đến sự xuất hiện của nền văn minh, Bryson tìm hiểu tại sao chúng ta biến đổi từ cái hư vô thành cái có thực, loài người xuất hiện như thế nào. Để làm được điều này, ông phải dày công tìm đến các nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới thuộc các ngành: khảo cổ học, cổ sinh vật học, vật lý học, thiên văn học, nhân loại học, toán học; tại các văn phòng, trạm và phòng thí nghiệm của họ.
Lịch Sử Vạn Vật là tập hợp toàn bộ cuộc điều nghiên này, đây là cuộc hành trình thú vị nhất trong lĩnh vực kiến thức nhân loại và chỉ Bill Bryson mới có thể làm được điều này.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Lịch Sử Vạn Vật – CUỐN SÁCH BÁN CHẠY NHẤT TẠI HOA KỲ VÀ TRÊN THẾ GIỚI 14/11/2017
2 Lịch Sử Vạn Vật – GIỚI THIỆU 14/11/2017
3 Lịch Sử Vạn Vật – Phần I – LẠC TRONG VŨ TRỤ. 1. VŨ TRỤ 14/11/2017
4 Lịch Sử Vạn Vật – 2. HỆ MẶT TRỜI 14/11/2017
5 Lịch Sử Vạn Vật – 3. VŨ TRỤ CỦA EVANS 14/11/2017
6 Lịch Sử Vạn Vật – Phần II – KÍCH CỠ TRÁI ĐẤT. 4. KÍCH CỠ CỦA VẠN VẬT 14/11/2017
7 Lịch Sử Vạn Vật – 5. NGƯỜI PHÁ ĐÁ 14/11/2017
8 Lịch Sử Vạn Vật – 6. KHOA HỌC TRONG NHỮNG CHIẾC RĂNG VÀ XƯƠNG HÀM 14/11/2017
9 Lịch Sử Vạn Vật – 7. VẬT CHẤT CƠ BẢN 14/11/2017
10 Lịch Sử Vạn Vật – Phần III – THỜI ĐẠI MỚI .8. VŨ TRỤ CỦA EINSTEIN 14/11/2017
11 Lịch Sử Vạn Vật – 9. NGUYÊN TỬ PHI THƯỜNG 14/11/2017
12 Lịch Sử Vạn Vật – 10. KHAI THÁC CHÌ 14/11/2017
13 Lịch Sử Vạn Vật – 11. HẠT QUARK CỦA MUSTER MARK 14/11/2017
14 Lịch Sử Vạn Vật – 12. TRÁI ĐẤT CHUYỂN ĐỘNG 14/11/2017
15 Lịch Sử Vạn Vật – Phần IV – HÀNH TINH NGUY HIỂM.13. PĂNG! 14/11/2017
16 Lịch Sử Vạn Vật – 14. NGỌN LỬA BÊN TRONG 14/11/2017
17 Lịch Sử Vạn Vật – 15. VẺ ĐẸP NGUY HIỂM 14/11/2017
18 Lịch Sử Vạn Vật – Phần V – SỰ SỐNG.14. HÀNH TINH ĐƠN ĐỘC 14/11/2017
19 Lịch Sử Vạn Vật – 17. TẦNG ĐỐI LƯU 14/11/2017
20 Lịch Sử Vạn Vật – 18. ĐẠI DƯƠNG 14/11/2017
21 Lịch Sử Vạn Vật – 19. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 14/11/2017
22 Lịch Sử Vạn Vật – 20. THẾ GIỚI VI SINH VẬT 14/11/2017
23 Lịch Sử Vạn Vật – 21. SỰ SỐNG 14/11/2017
24 Lịch Sử Vạn Vật – 22. TẠM BIỆT TẤT CẢ 14/11/2017
25 Lịch Sử Vạn Vật – 23. SỰ SỐNG MUÔN MÀU 14/11/2017
26 Lịch Sử Vạn Vật – 24. TẾ BÀO 14/11/2017
27 Lịch Sử Vạn Vật – 25. THUYẾT TIẾN HÓA CỦA DARWIN 14/11/2017
28 Lịch Sử Vạn Vật – 26. CHẤT LIỆU CẤU THÀNH SỰ SỐNG 14/11/2017
29 Lịch Sử Vạn Vật – Phần VI – CHẶNG ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐÃ QUA.27. CÁC THỜI KỲ BĂNG HÀ 14/11/2017
30 Lịch Sử Vạn Vật – 28. ĐỘNG VẬT HAI CHÂN BÍ ẨN 14/11/2017
31 Lịch Sử Vạn Vật – 29. LOÀI KHỈ KHÔNG ĐUÔI HIẾU ĐỘNG 14/11/2017
32 Lịch Sử Vạn Vật – 30. TẠM BIỆT 14/11/2017

Bình luận