Thông tin truyện

Lớn Lên Trên Đảo Vắng

Tác giả:

Johann Wyss

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

486

Lớn Lên Trên Đảo Vắng

Trên đường sang châu Mỹ lập nghiệp, ông William cùng vợ và bốn cậu con trai không may bị đắm tàu và dạt lên một hoang đảo. Tại đây, họ bắt đầu cuộc sống như người nguyên thủy khi phải làm nhà trong hang, đắp lũy, bắn chim, săn thú, trồng trọt, thuần hóa thú hoang...Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua là một chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn nhưng cũng không thiếu hiểm nguy.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 01 02/03/2018
2 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 02 02/03/2018
3 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 03 02/03/2018
4 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 04 02/03/2018
5 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 05 02/03/2018
6 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 06 02/03/2018
7 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 07 02/03/2018
8 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 08 02/03/2018
9 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 09 02/03/2018
10 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 10 02/03/2018
11 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 11 02/03/2018
12 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 12 02/03/2018
13 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần I – Chương 13 02/03/2018
14 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 1 02/03/2018
15 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 2 02/03/2018
16 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 3 02/03/2018
17 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 4 – Phần 1 02/03/2018
18 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 4 – Phần 2 02/03/2018
19 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 5 02/03/2018
20 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 6 – Phần 1 02/03/2018
21 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần II – Chương 6 – Phần 2 02/03/2018
22 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần III – Chương 1 02/03/2018
23 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần III – Chương 2 02/03/2018
24 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần III – Chương 3 02/03/2018
25 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần III – Chương 4 02/03/2018
26 Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Phần III – Chương 5 (Hết) 02/03/2018

Bình luận