Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

142. HAI CÁNH CỬAĐây không phải là vấn đề chọn lựa giữa sự thật và ảo tưởng vì mọi cánh cửa nằm ngoài tâm hồn bạn luôn dẫn đến ảo tưởng.

 

Sự thật luôn nằm trong con người bạn. Nó là con tim của bạn. Nếu có một cánh cửa tên là “ảo tưởng” và một cánh cửa tên là “sự thật” thì bạn đừng quan tâm đến việc chọn một trong hai cánh cửa này. Cả hai đều là ảo tưởng. Bạn chính là sự thật. Sự thật chính là hữu thức của bạn.

Bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn. Vấn đề ở đây không phải là chọn lựa một trong hai cánh cửa. Bóng tối xuất hiện vì bạn không ý thức được. Khi bạn không ý thức được không một tia sáng nào có thể xuất hiện. Tôi có thể trao cho bạn một ngọn nến nhưng điều đó cũng chăng giúp gì được cho bạn. Trước khi bạn đến nơi thì nó đã tắt.

Bạn phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn ngọn lửa trong bạn mới thắp sáng không gian quanh bạn. Trong ánh sáng đó bạn sẽ nhận thấy rằng mọi cánh cửa đều biến mất. Cả cánh cửa ảo tưởng lẫn cánh cửa sự thật đều đã biến mất. Thực ra, cả hai cánh cửa đều đưa bạn đến cùng một nơi. Chúng chỉ cho bạn ảo giác rằng bạn được chọn lựa. Thế nên bất luận bạn chọn cửa nào, mọi việc vẫn không thay đổi, bạn cũng sẽ đến với ảo tưởng mà thôi. Thế nên vấn đề ở đây không phải là việc chọn lựa. Vấn đề ở đây là bạn phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.