Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

146. ẢO TƯỞNG VỀ SỰ HÀI LÒNGChỉ trong trạng thái Phật thì sự hài lòng mới xuất hiện; mọi hình thức hài lòng khác đều chỉ là sự an ủi, chỉ là sự ảo tưởng được tâm hồn tạo ra.

 

Việc liên tục sống trong sự bất mãn, sự đau khổ nên tâm hồn tạo ra ảo tưởng về sự hài lòng; những ảo tưởng đó giúp người ta gượng sống. Nếu bạn lấy đi tất cả mọi ảo tưởng họ không thể sống thêm một phút giây nào. Ảo tưởng là thứ cần thiết. Trong tiềm thức ảo tưởng là thứ cần thiết vì qua ảo tưởng chúng ta tạo ra những ý nghĩa giả tạo trong đời. Khi sự thật xảy ra chúng ta vẫn không ngừng tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Khi chúng ta được nuôi sống bằng những ý nghĩa giả tạo chúng ta sẽ tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Chúng ta quá chán ngán với tiền nên chúng ta tìm đến chính trị; rồi chúng ta lại chán ngán với chính trị nên chúng ta tìm đến một cái gì đó khác hơn. Thậm chí cái được chúng ta gọi là tín ngưỡng cũng chỉ là một hình thức tinh vi của ảo tưởng.

Tín ngưỡng thực sự chẳng liên quan gì đến những gì chúng ta gọi là tín ngưỡng ngày nay (Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo). Tín ngưỡng thực sự là phủ nhận mọi ảo tưởng, là sống cùng sự bất mãn, sống cùng mọi đau khổ và tìm kiếm sự thật.

Để tìm được tín ngưỡng thực sự người ta phải trải qua nhiều chông gai. Đầu tiên, họ không thể chấp nhận được những đau khổ trong đời nhưng chính những đau khổ đó sẽ giúp họ trưởng thành. Đừng trốn tránh, đừng trốn chạy, hãy nhìn thẳng vào sự thật, đó là bước đầu tiên hướng đến sự sáng suốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.