Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

187. HƯỚNG NỘI VÀ HƯỚNG NGOẠICó hai loại nô lệ khác nhau: Người hướng ngoại và người hướng nội.

 

Một người không thể thoát ra được hoàn cảnh là một người nô lệ. Có hai loại nô lệ khác nhau:

Người hướng ngoại và người hướng nội. Người hướng ngoại là nô lệ cho thế giới ngoại vi. Họ không thể hướng nội; họ đã hoàn toàn quên mất con đường hướng nội. Nếu bạn nói về việc hướng nội, họ sẽ đưa mắt nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Họ không thể hiểu được những gì bạn đang nói; họ nghĩ rằng bạn đang nói những điều vô nghĩa.

Người hướng nội cũng bỏ nhỡ nhiều thứ trong đời. Họ khép chặt mình; họ giống như một nấm mồ. Người hướng ngoại trở thành một chính trị gia, người hướng nội trở thành một người thoát tục – cả hai đều bệnh hoạn, cả hai đều loạn thần kinh.

Người thực sự lành mạnh là người không tự gắn chặt mình với bất kỳ nơi nào. Họ vừa hướng ngoại vừa hướng nội, giống như việc hít và thở, giống như hơi thở có lúc ra có lúc vào. Lúc này họ thực sự là người tự do. Khi bạn tự do thoát khỏi sự trói buộc của cả hai thứ này bạn sẽ có được cả hai thứ này, bạn có được sự siêu việt. Bạn là một người trọn vẹn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.