Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

225. KHÔNG NGỪNG NHẢY MÚAMột ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Tôi có thể trông thấy nó nhưng khi đó nó đã ở xa tít chân trời. Lúc nào mặt trời cũng có thể mọc nhưng chúng ta phải không ngừng nhảy nhót; đừng ngủ gà ngủ gật.

 

Một người nọ hỏi Rothschild rằng “Ông làm thế nào để có thể giàu có như thế?”. Ông trả lời “Tôi luôn chờ đợi cơ hội của mình, khi nó đến tôi chỉ việc đưa tay ra nắm lấy nó”. Người này nói “Tôi cũng chờ đợi cơ hội của mình nhưng tôi chỉ biết được nó khi nó đã ra đi! Khi tôi sắp sửa nắm lấy nó thì nó đã biến mất”.

Rothschild bật cười và nói “Anh phải không ngừng nhảy múa, không ngừng chờ đợi, nếu không anh sẽ bỏ nhỡ nó mất! Đó là những gì tôi đã và đang thực hiện trong cả đời mình: không ngừng nhảy múa. Cơ hội có thể đến rồi lại đi – đó không phải là điều quan trọng; tôi không ngừng nhảy nhót, khi nó đến thì nó luôn nhận thấy rằng tôi đang nhảy múa, khi đó nó lập tức ở lại với tôi. Nếu anh không nhảy múa mà chỉ ngồi đó và nghĩ về nó thì nó sẽ lướt qua mặt anh”.

Thế nên bạn hãy không ngừng nhảy múa, một ngày nào đó cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn, lúc đó bạn luôn sẵn sàng đưa tay ra tóm lấy nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.