Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

26. VAI TRÒDù bạn đóng vai trò gì (dù là vai trò trong một trò chơi) bạn hãy toàn tâm toàn ý cho vai trò của mình. Bạn hãy vui với vai trò của mình rồi thì mọi người cũng sẽ vui với vai trò của họ.

Khi bạn đóng một vai trò nào đó, vai trò đó có một ý nghĩa ở một mức độ nào đó đối với bạn. Nếu bạn hoàn tất tốt vai trò của mình, những gánh nặng trong tâm hồn bạn sẽ tan chảy, sẽ biến mất.

Nếu bạn tham gia một trò chơi nào dó một cách vô tư như trẻ con, mọi người sẽ ngăn bạn lại. Họ muốn bạn phải nghiêm túc, toan tính, như một người lớn. Trò chơi không được trọn vẹn. Sự không trọn vẹn này không ngừng ám ảnh bạn nên bạn hãy ngưng ngay trò chơi. Nếu đã có lúc bạn không thể tham gia trò chơi một cách vô tư được thì giờ đây bạn đã có thể. Một khi bạn hòa mình vào vai trò của mình (dù là trong một trò chơi) mọi gánh nặng sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.