Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

31. THỬ NGHIỆMBạn hãy mở lòng mình và sẵn sàng thử nghiệm. Bạn hãy sẵn sàng đặt chân lên những con đường mà trước đây bạn chưa từng đi qua. Ai là người có thể biết hết mọi điều? Có thể con đường bạn đang đi chẳng đưa bạn đến một nơi nào cả nhưng ít ra nó cũng là một trải nghiệm mới mẻ của bạn.

Edison không ngừng thử nghiệm trong suốt 3 năm trời. Ba năm ấy ông thất bại tổng cộng 700 lần. Mọi cộng sự và học trò của ông đều nản lòng. Mỗi sáng ông bước vào phòng thí nghiệm với thái độ hân hoan, giống như đều ông chưa bao giờ thất bại. 700 lần thất bại và 3 năm trời bị hoang phí! Mọi người đều khẳng định rằng chẳng có gì có thể xuất hiện từ những thử nghiệm của ông, thật vô ích.

Bọn họ nói với Edison: “Chúng ta đã thất bại 700 lần. Chúng ta chưa đạt được thành tựu nào cả. Chúng ta phải ngưng ngay thôi”.

Edison bật cười to. Ông nói “Các anh đang nói gì vậy? Thất bại ư? Chúng ta thành công khi biết được 700 phương pháp đó đều sai lạc. Chúng ta đang tiến gần hơn với sự đúng đắn. Nếu chúng ta không gõ vào 700 cánh cửa đó chúng ta sẽ chẳng biết phải đi hướng nào. Nhưng giờ đây chúng ta đã biết được rằng 700 cánh cửa đó đều sai lạc. Đây là một thành tựu tuyệt vời!”.

Đây là một quan điểm khoa học rất cơ bản: Nếu bạn có thể xác điịnh được điều sai trái, bạn sẽ tiến gần hơn tới chân lý. Chân lý không thể xuất hiện giữa chợ để bạn có thể tìm đến và mua về. Nó không nằm sẵn tại một nơi cụ thể nào đó. Bạn phải thử nghiệm mới có thể tìm được nó. Bạn phải luôn sẵn sàng để tham gia bất kỳ thử nghiệm nào. Đừng bao giờ thiển cận mà tỏ ra tự mãn. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc mình đang làm là hoàn hảo. Không có gì có thể hoàn hảo. Vẫn luôn có một phương cách nào đó để cải thiện nó; giúp nó trở nên tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.