Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

32. RẮC RỐINếu bạn hành xử như là bạn chẳng hề gặp bất kỳ một rắc rối nào, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào! Mọi rắc rối chỉ là ảo tưởng. Bạn tin rằng chúng tồn tại nên chúng tồn tại.

Đó chỉ là sự tự thôi miên chính mình: Bạn không ngừng lặp đi lặp lại rằng bạn thế này hoặc bạn thế nọ, bạn không có khả năng, bạn là người của thất bại. Bạn lặp đi lặp lại nó, nó trở thành một câu thần chú, nó tỏa khắp trong tim bạn và nó trở thành sự thật.

Bạn hãy thử hoạt động cứ như thể bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả. Bạn sẽ nhận thấy rằng trong bạn có được một phẩm chất hoàn toàn khác: bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả! Bạn là người quyết định mình sẽ đeo đuổi rắc rối hay vứt bỏ chúng lại phía sau. Bạn có thể dễ dàng vứt bỏ mọi rắc rối nếu bạn hiểu được chính bạn là người ôm chặt lấy nó, nó không ôm chặt lấy bạn. Nhưng nếu không có rắc rối thì chúng ta không thể sống được nên chúng ta không ngừng tạo ra chúng. Người ta cảm thấy cô đơn khi không có rắc rối vì họ không có gì để làm. Khi gặp rắc rối thì bạn cảm thấy vui hơn (bạn có một cái gì đó để làm, bạn phải suy nghĩ về nó; nó giúp bạn luôn bận rộn).

Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn là người không xứng đáng, bạn thế này hoặc thế nọ… Đây là một suy nghĩ vị kỷ. Bạn muốn mình là một người xứng đáng, tại sao bạn muốn thế? Bạn muốn mình là người có khả năng tuyệt vời, tại sao bạn muốn thế? Tại sao bạn không thể hài lòng với những giới hạn của mình? Một khi bạn chấp nhận được chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn bắt đầu sống tốt hơn trong đời sống này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.