Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

93. TIỀM THỨCTiềm thức rộng lớn hơn hữu thứ đến chín lần nên những gì bắt nguồn từ vô thức rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao người ta lại sợ những tình cảm và cảm xúc của mình. Họ kìm nén tình cảm của mình vì e rằng tình cảm của họ sẽ tạo ra những xáo trộn. Quả thực, tình cảm của họ đã tạo ra nhiều xáo trộn, nhưng sự xáo trộn luôn có vẻ đẹp của nó.

 

Chúng ta cần phải có trật tự nhưng cũng cần phải có sự xáo trộn. Khi cần trật tự, chúng ta hãy vận dụng hữu thức của mình. Khi cần sự xáo trộn, chúng ta hãy vận dụng tiềm thức của mình. Ví dụ: nếu bạn tham gia những công việc khoa học, bạn chỉ có thể hoàn tất được công việc khi bạn vạn dụng hữu thức của mình. Nhưng tình yêu không giống như thế, thơ ca cũng không giống như thế; chúng bắt nguồn từ tiềm thức. Khi muốn có tình yêu bạn phải đặt hữu thức sang một bên. Mọi mùa xuân trong đời đều thuộc về tiềm thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.