Thông tin truyện

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2375

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Marketing du kích trong 30 ngày là một trong những sách marketing hay tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing.

Cuốn sách giúp bạn xây dựng kế hoạch marketing và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống. Levinson và Lautenslager là những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về marketing du kích.

Cuốn sách được chia thành 30 bài giảng ngắn, rõ ràng, rất cơ bản, giúp độc giả có thể hiểu và tự áp dụng cho từng ngày, ví dụ ngày thứ Hai là Mục đích của Marketing du kích, ngày thứ 15 là Marketing và bán hàng qua điện thoại, ngày thứ 20 là Quan hệ công chúng và ngày 27 là Ngân sách Marketing…
Marketing Du Kích Trong 30 Ngày tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch marketing qua thư trực tiếp, và lựa chọn thời điểm thích để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đầu tư ít hơn, thu về nhiều hơn và tạo ra lợi nhuận bền vững hơn.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – Marketing du kích: 28/11/2017
2 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – Lời nói đầu 28/11/2017
3 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ NHẤT: Tư duy marketing du kích 28/11/2017
4 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ HAI: Mục đích marketing 28/11/2017
5 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ BA: Cạnh tranh và nghiên cứu 28/11/2017
6 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ TƯ: Thị trường mục tiêu 28/11/2017
7 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ NĂM: Định vị thị trường 28/11/2017
8 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ SÁU: Marketing trọng điểm 28/11/2017
9 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ BẢY: Kế hoạch và chiến lược marketing 28/11/2017
10 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ TÁM: Lợi thế cạnh tranh và lợi ích 28/11/2017
11 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ CHÍN: Đặc tính và thương hiệu 28/11/2017
12 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ MƯỜI: Truyền thông marketing và lập kế hoạch sáng tạo 28/11/2017
13 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 11: Kế hoạch quảng cáo và truyền thông 28/11/2017
14 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 12: Mạng lưới kinh doanh 28/11/2017
15 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 13: Các liên minh chiến lược và marketing liên kết 28/11/2017
16 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 14: Bán hàng trực tiếp 28/11/2017
17 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 15: Bán hàng qua điện thoại và marketing 28/11/2017
18 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 16: Công cụ hỗ trợ dạng in ấn, brochure và bảng thông tin bán hàng 28/11/2017
19 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 17: Gửi thư trực tiếp 28/11/2017
20 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 18: Đài phát thanh/ Truyền hình/ Truyền hình cáp 28/11/2017
21 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 19: Mồi câu trong marketing 28/11/2017
22 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 20: Quan hệ công chúng 28/11/2017
23 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 21: Lịch marketing 28/11/2017
24 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 22: Các hình thức marketing khác: Trò chuyện, phiếu mua hàng giảm giá và các cuộc thi 28/11/2017
25 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 23: Marketing trực tuyến, Phần I 28/11/2017
26 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 24: Marketing trực tuyến, Phần II 28/11/2017
27 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 25: Các hội chợ và triển lãm 28/11/2017
28 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 26: Bản tin điện tử 28/11/2017
29 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 27: Ngân sách marketing 28/11/2017
30 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 28: Thực hiện kế hoạch 28/11/2017
31 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 29: Mở rộng/Thị trường mới/ Nguồn thu nhập mới/ Sản phẩm mới 28/11/2017
32 Marketing Du Kích Trong 30 Ngày – NGÀY THỨ 30: Kế hoạch mới 30 ngày tiếp theo và sau đó 28/11/2017

Bình luận