Thông tin truyện

Một Nắm Lúa Mạch

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1415

Một Nắm Lúa Mạch

Một Nắm Lúa Mạch là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 1: Lời Mở Đầu 05/01/2018
2 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 2 05/01/2018
3 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 3 05/01/2018
4 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 4: Chương III 05/01/2018
5 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 5: Chương IV 05/01/2018
6 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 6: Chương V 05/01/2018
7 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 7: Chương VI 05/01/2018
8 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 8: Chương VII 05/01/2018
9 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 9: Chương VIII 05/01/2018
10 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 10: Chương IX 05/01/2018
11 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 11: Chương X 05/01/2018
12 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 12: Chương XI 05/01/2018
13 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 13: Chương XII 05/01/2018
14 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 14: Chương XIII 05/01/2018
15 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 15: Chương XIV 05/01/2018
16 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 16: Chương XV 05/01/2018
17 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 17: Chương XVI 05/01/2018
18 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 18: Chương XVII 05/01/2018
19 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 19: Chương XVIII 05/01/2018
20 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 20: Chương XIX 05/01/2018
21 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 21: Chương XX 05/01/2018
22 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 22: Chương XXI 05/01/2018
23 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 23: Chương XXII 05/01/2018
24 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 24: Chương XXIII 05/01/2018
25 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 25: Chương XXIV 05/01/2018
26 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 26: Chương XXV 05/01/2018
27 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 27: Chương XXVI 05/01/2018
28 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 28: Chương XXVII 05/01/2018
29 Một Nắm Lúa Mạch – Chương 29: Chương XXVIII 05/01/2018

Bình luận