Bobbi Deporter - Mike Hernaki

Bobbi Deporter tên đầy đủ là Roberta "Bobbi" DePorter, là chủ tịch của Quantum Learning Network (QLN) và là người đồng sáng lập ra chương trình SuperCamp - một chương trình trại hè được thiết kế để giới thiệu đến những thanh thiếu niên các kỹ năng học tập và kỹ năng sống có giá trị. Các chương trình SuperCamp bây giờ được chạy bởi QLN và được tổ chức hàng năm tại nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Kể từ năm 1982, đã có hơn 50.000 sinh viên trên toàn thế giới tham dự SuperCamp.Mike Hernaki tốt nghiệp tại trường đại học Michigan năm 1965 với bằng cử nhân nghệ thuật. Sau đó, ông dành ra vài năm để giảng dạy tại trường. Tiếp đến, ông làm việc trong cả hai ngành là quảng cáo và bán hàng trước khi quay trở lại học tiếp.Ông hiện đang sống ở San Diego, California cùng với vợ. Ông đã viết rất nhiều cuốn sách. Một trong số đó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như: The Secret to Permanent Prosperity, The Forgotten Secret to Phenomenal Success, and The Secret to Conquering Fear.

Tác Phẩm: