Jim Collins

Jim Collins là một nhà nghiên cứu về các công ty vĩ đại trường tồn, đồng thời là giáo viên của các nhà lãnh đạo cả trong doanh nghiệp lẫn ngoài xã hội. Ông đã từng giảng dạy tại Khoa Kinh tế trường Đại học Stanford và đã nhận giải thưởng Giáo viên xuất sắc. Hiện nay Jim đang làm việc tại văn phòng nghiên cứu về quản trị của mình tại Boulder, Colorado.
Jim Collins cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Xây đựng để trường tồn" một cuốn sách đứng trong danh sách bán chạy nhất nước Mỹ suốt năm với hàng triệu bản in.

2. Các sách đã xuất bản
- Xây dựng để trường tồn - 2007
- Từ tốt đến vĩ đại - 2012

Tác Phẩm: