Nam Việt Lược Sử

CÔNG THẦN AN NAMChâu Văn An: Quốc tử giám tư nghiệp, đời Trần Minh Tông

Ngô Tùng Châu: Lễ bộ thượng thư, đời Gia Long

Mạch Đĩnh Chi: Tể tướng, đời Trần Anh Tông

Trần Hưng Đạo: Thái sư, đời Trần Thái Tông

La Phước Điển: Tây Sơn vây hòn Phú Quốc, đương cơn nguy cấp, La Phước Điển mặc áo Nguyễn Ánh mà thế tử, đời Gia Long

Lê Quý Đôn: Khanh tướng, đời Lê Hiến Tông

Vũ Công Duệ: Đô ngự sử, đời Lê Thánh Tông

Lê Văn Duyệt: Tả quân, đời Gia Long

Phan Thanh Giảng: Kinh lược xứ Nam kỳ, đời Tự Đức

Nguyễn Hiền: Công bộ thượng thơ, đời Trần Thái Tông

Lê Phụng Hiểu: Võ vệ tướng quân, đời Lý Thái Tông

Lê Văn Hưu: Dọn bộ sử Đại Nam, đời Trần Thái Tông

Lương Hữu Khánh: Binh bộ thượng thơ, đời Lê Thái Tổ

Phùng Khắc Khoan: Thái phó, quốc công. Tàu phong: Lưỡng quốc trạng nguyên, đời Lê Trang Tông

Lý Thường Kiệt: Thái úy, đời Lý Nhân Tông

Đặng Mã La: Trạng nguyên, đời Trần Thái Tông

Phạm Ngũ Lão: Điện tiền thượng tướng quân, đời Trần Thánh Tông

Đinh Văn Tả: Quận công, đời Lê Hy Tông

Võ Tánh: Hậu quân, đời Gia Long

Nguyễn Văn Thành: Quận công, đời Gia Long

Tô Hiến Thành: Phụ chánh, đời Lý Anh Tông

Nguyễn Hữu Thoại: Đại tướng quân, đời Gia Long

Nguyễn Văn Thiềng: Trung quân, đời Gia Long

Châu Văn Tiếp: Bình tày đại đô đốc, quận công, đời Gia Long

Nguyễn Trại: Vĩnh lộc đại phu, tề văn hầu, đời Lê Thái Tổ

Phạm Đình Trọng: Thiếu bảo, đời Lê Hiến Tông

Đặng Đình Tường: Lại bộ thị lang, thái phó, đời Lê Huyền Tông

Lương Thế Vinh: Trạng nguyên, đời Lê Thánh Tông

Lê – XI: Thái bảo, đời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.