Nam Việt Lược Sử

LỊCH CÁC ĐỜI THỐNG ĐỐC NAM KỲÔng Le Myre de Vilers, 7 Juillet 1879

Ông de Trentinian, bộ binh Đề đốc, quyền, 4 Mars 1881 – 31 Octobre 1881

Ông Le Myre de Vilers, 1er Novembre 1881

Ông Thomson, Khâm mạng Thống đốc, 12 Janvier 1883

Ông Besgin, bộ binh Đề đốc, quyền, 27 Juillet 1885

Ông Fillippini, 20 Juin 1886 – 22 Octobre 1887

Ông Noel Pardon, quyền, 22 Octobre 1887 – 3 Novembre 1887

Ông Piquet, 16 Novembre 1887 – 14 Janvier 1888

Ông Navelle, quyền, 15 Janv 1888 – 12 Avril 1888

Ông Foures, quyền, 21 Mai 1889 – 8 Aout 1889

Ông Danel, 9 Aout 1889 – 11 Septembre 1892

Ông Foures, 22 Octobre 1892 – 25 Mars 1894

Ông navelle, 25 Mars 1894 – 15 Septembre 1894

Ông Foures, 15 Septembre 1894 – 5 Aout 1895

Ông Ducos, 5 Aout 1895 – 22 Mars 1896

Ông Sandret, quyền, 22 Mars 1896 – 19 Nov 1896

Ông Ducos, 20 Novembre 1896 – 13 Mai 1897

Ông Nicolai, quyền, 14 Mai 1897 – 21 Janvier 1898

Ông Picanon, 22 Janvier 1898 – 12 Avril 1899

Ông Bocquet, quyền, 13 Avril 1899 – 30 Cot 1900

Ông Picanon, 31 Octobre 1900 – 1er Aout 1901

Ông Luce, quyền, 2 Aout 1901 – 4 Septembre 1901

Ông H. de Lamothe, 5 Sept 1901 – 21 Oct 1902

Ông Rodier, 22 Oct 1902 – 9 Mars 1906

Ông De Lalande Calan, quyền, 10 Mars 1906

Ông Rodier, 2 Janvier 1907

Ông Bonhoure, 12 Juillet 1907 – 27 Fevrier 1908

Ông Outrey, quyền, 28 Fev 1908 – 23 Sept 1908

Ông Bonhoure, 24 Sept 1908 – 30 Janv 1909

Ông Outrey, quyền, 30 Janv 1909 – 15 Juin 1909

Ông Gourbeil, 16 juin 1909 – 21 Mars 1912

Ông Destenay, quyền, 22 Mars 1912 – 12 Décembre 1912

Ông Gourbeil, 13 Décembre 1912 – 24 Avril 1916

Ông Rivet, quyền, 25 Avril 1916

LỊCH CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG ĐÔNG DƯƠNG

Ông Constans, 16 Nov 1887 – 21 Avril 1888

Ông Richaud, 8 Avril 1888 – 27 Mai 1889

Ông Piquet, 31 Mai 1889 – 12 Avril 1891

Ông Bideau, quyền, 13 Avril 1891 – 25 Juin 1891

Ông De Lanessan, 26 Juin 1891 – 11 Mars 1894

Ông Chavassieux, quyền, 13 Mars 1894 – 26 Oct 1894

Ông De Lanessan, 27 Oct 1894 – 30 Dec 1894

Ông Rodier, quyền, 30 Dec 1894 – 15 Mars 1895

Ông Rousseau, 15 Mars 1895 – 20 Oct 1895

Ông Fourès , quyền. 21 Oct 1895 – 14 Mars 1896

Ông Rousseau, 14 Mars 1896 – 10 Dec 1896

Ông Fourès, quyền, 10 Dec 1896 – 12 Fev 1897

Ông Doumer, 13 Fev 1897 – 28 Sept 1898

Ông Fourès, quyền, 29 Sept 1898 – 24 Janv 1899

Ông Doumer, 25 Janv 1899 – 15 Fev 1901

Ông Broni, quyền, 16 Fev 1901 – 20 Aout 1901

Ông Doumer, 21 Aout 1901 – 13 Mars 1902

Ông Broni, quyền, 14 Mars – 14 Oct 1902

Ông Beau, 15 Octobre 1902 – 30 Juin 1905

Ông Broni, quyền, 1er Juillet 1905 – 6 Dec 1905

Ông Beau, 7 Dec 1905 – 27 Juillet 1906

Ông Broni, quyền, 28 Juillet 1906 – 2 Janv 1907

Ông Beau. 2 Janv 1907 – 27 Fev 1908

Ông Bonhoure, quyền, 28 Fev 1908 – 23 Sept 1908

Ông Klobukowski, 24 Sept 1908 – 12 Janv 1910

Ông Picquié , 13 Janv 1910 – 11 Juin 1910

Ông Klobukowski, 12 Juin 1910 – 16 Fev 1911

Ông Luce, quyền, 17 Fev 1911 – 14 Nov 1911

Ông Sarraut, 15 Nov 1911 – 3 Janv 1914

Ông Van Vollenhoven, quyền, 5 Aout 1914 – 4 Mars 1915

Ông Roume, 5 Mars 1915 – 21 Mai 1916

Ông Charles, quyền, 22 Mai 1916

Ông Sarraut, 7 Nov 1916


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.