Thông tin truyện

Người đọc

Tác giả:

Bernhard Schlink

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

435

Người đọc

Truyện Người Đọc, là tựa truyện tiểu thuyết hoàn gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Cậu bé nhỏ tuổi, là học sinh trung học. Còn cô là người soát vé xe điện. Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Một ngày nọ, cậu ấy biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ. Một sự mất tích bí ẩn không ai biết rằng cậu bé đó đã đi đâu.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Người đọc – Phần I – Chương 01 15/04/2018
2 Người đọc – Chương 02 15/04/2018
3 Người đọc – Chương 03 15/04/2018
4 Người đọc – Chương 04 15/04/2018
5 Người đọc – Chương 05 15/04/2018
6 Người đọc – Chương 06 15/04/2018
7 Người đọc – Chương 07 15/04/2018
8 Người đọc – Chương 08 15/04/2018
9 Người đọc – Chương 09 15/04/2018
10 Người đọc – Chương 10 15/04/2018
11 Người đọc – Chương 11 15/04/2018
12 Người đọc – Chương 12 15/04/2018
13 Người đọc – Chương 13 15/04/2018
14 Người đọc – Chương 14 15/04/2018
15 Người đọc – Chương 15 15/04/2018
16 Người đọc – Chương 16 15/04/2018
17 Người đọc – Chương 17 15/04/2018
18 Người đọc – Phần II – Chương 01 15/04/2018
19 Người đọc – Chương 02 15/04/2018
20 Người đọc – Chương 03 15/04/2018
21 Người đọc – Chương 04 15/04/2018
22 Người đọc – Chương 05 15/04/2018
23 Người đọc – Chương 06 15/04/2018
24 Người đọc – Chương 07 15/04/2018
25 Người đọc – Chương 08 15/04/2018
26 Người đọc – Chương 09 15/04/2018
27 Người đọc – Chương 10 15/04/2018
28 Người đọc – Chương 11 15/04/2018
29 Người đọc – Chương 12 15/04/2018
30 Người đọc – Chương 13 15/04/2018
31 Người đọc – Chương 14 15/04/2018
32 Người đọc – Chương 15 15/04/2018
33 Người đọc – Chương 16 15/04/2018
34 Người đọc – Chương 17 15/04/2018
35 Người đọc – Phần III – Chương 01 15/04/2018
36 Người đọc – Chương 02 15/04/2018
37 Người đọc – Chương 03 15/04/2018
38 Người đọc – Chương 04 15/04/2018
39 Người đọc – Chương 05 15/04/2018
40 Người đọc – Chương 06 15/04/2018
41 Người đọc – Chương 07 15/04/2018
42 Người đọc – Chương 08 15/04/2018
43 Người đọc – Chương 09 15/04/2018
44 Người đọc – Chương 10 15/04/2018
45 Người đọc – Chương 11 15/04/2018
46 Người đọc – Chương 12 (Hết) 15/04/2018

Bình luận