Thông tin truyện

Nhà Quản Lý Tức Thì

Tác giả:

Cy Charney

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1152

Nhà Quản Lý Tức Thì

Một doanh nghiệp có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của các nhà quản lý, lãnh đạo. Trên thế giới, các tập đoàn thành công đều được dẫn dắt bởi những nhà quản lý tài ba như Thomas Watson Sr. của IBM, người được tôn vinh là CEO hiện đại đầu tiên trên thế giới hay Jack Welch của hãng GE, Andy Grove của Intel…

Nhưng đồng thời, quản lý là một công việc đặc biệt khó khăn và đầy thách thức. Do môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và việc cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt nên tỷ lệ số giám đốc bị sa thải cũng ngày càng cao.

Vậy làm thế nào để vượt qua được những thách thức này để trở thành các nhà quản lý giỏi và mang lại thành công cho tổ chức?
Họ phải có tầm nhìn xa, trông rộng và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những ý tưởng. Họ phải là nhà cải cách và không chống lại sự thay đổi. Họ cần phải có khả năng tổ chức và quản lý nhân viên để đạt hiệu quả và mục tiêu chung. Họ là người dám mơ ước và dám trở nên khác biệt, và trên hết, họ phải sẵn sàng chấp nhận thất bại…
Nhà Quản Lý Tức Thì sẽ giúp bạn học được cách phối hợp cả nhóm lại với nhau, cách khích lệ những người này, giữ bình tĩnh cho những người khác, cho tới khi tất cả đều có cùng một nhịp đập trái tim và rất nhiều kỹ năng khác mang lại cho bạn thành công.

Nhà Quản Lý Tức Thì như là một cuốn cẩm nang chứa đầy những thông tin được trình bày rất ngắn ngọn, mang tính thực tiễn cao, sẽ giúp bạn khám phá ra được những tiềm năng của con người, của nhà quản lý và nhân viên, giúp bạn nhanh chóng học hỏi và áp dụng để mang lại thành công cho tổ chức.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nhà Quản Lý Tức Thì – LỜI GIỚI THIỆU 30/11/2017
2 Nhà Quản Lý Tức Thì – LỜI NÓI ĐẦU 30/11/2017
3 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN I: Sự trưởng thành của cá nhân – 1. Quản trị nghề nghiệp 30/11/2017
4 Nhà Quản Lý Tức Thì – 2. Lập kế hoạch nghề nghiệp 30/11/2017
5 Nhà Quản Lý Tức Thì – 3. Thay đổi nghề nghiệp 30/11/2017
6 Nhà Quản Lý Tức Thì – 4. Bạn sẽ làm gì nếu bị sa thải? 30/11/2017
7 Nhà Quản Lý Tức Thì – 5. Tính quyết đoán 30/11/2017
8 Nhà Quản Lý Tức Thì – 6. Gây ảnh hưởng tới mọi người 30/11/2017
9 Nhà Quản Lý Tức Thì – 7. Gây ảnh hưởng lên cấp trên 30/11/2017
10 Nhà Quản Lý Tức Thì – 8. Mối bất đồng giữa bạn và những người khác 30/11/2017
11 Nhà Quản Lý Tức Thì – 9. Coi trọng sự đa dạng 30/11/2017
12 Nhà Quản Lý Tức Thì – 10. Đàm phán những chiến lược thực sự hiệu quả 30/11/2017
13 Nhà Quản Lý Tức Thì – 11. Sử dụng chiến thuật cả hai bên cùng thắng 30/11/2017
14 Nhà Quản Lý Tức Thì – 12. Giải quyết khó khăn 30/11/2017
15 Nhà Quản Lý Tức Thì – 13. Đặt ra các mục tiêu cá nhân 30/11/2017
16 Nhà Quản Lý Tức Thì – 14. Quản lý thời gian 30/11/2017
17 Nhà Quản Lý Tức Thì – 15. Tránh lãng phí thời gian 30/11/2017
18 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN II: Hoạt động giao tiếp – 16. Giao tiếp với cấp trên 30/11/2017
19 Nhà Quản Lý Tức Thì – 17. Giao tiếp với các nhân viên 30/11/2017
20 Nhà Quản Lý Tức Thì – 18. Giao tiếp bằng lời nói 30/11/2017
21 Nhà Quản Lý Tức Thì – 19. Vượt qua những rào cản ngôn ngữ 30/11/2017
22 Nhà Quản Lý Tức Thì – 20. Đọc ngôn ngữ cơ thể 30/11/2017
23 Nhà Quản Lý Tức Thì – 21. Kiểm soát tin đồn 30/11/2017
24 Nhà Quản Lý Tức Thì – 22. Giao tiếp bằng văn bản 30/11/2017
25 Nhà Quản Lý Tức Thì – 23. Thư điện tử 30/11/2017
26 Nhà Quản Lý Tức Thì – 24. Internet 30/11/2017
27 Nhà Quản Lý Tức Thì – 25. Viết báo cáo 30/11/2017
28 Nhà Quản Lý Tức Thì – 26. Bài phát biểu 30/11/2017
29 Nhà Quản Lý Tức Thì – 27. Bài thuyết trình 30/11/2017
30 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN III: Làm việc theo nhóm – 28. Xây dựng nhóm 30/11/2017
31 Nhà Quản Lý Tức Thì – 29. Làm việc theo nhóm 30/11/2017
32 Nhà Quản Lý Tức Thì – 30. Đánh giá hoạt động của nhóm 30/11/2017
33 Nhà Quản Lý Tức Thì – 31. Các cam kết 30/11/2017
34 Nhà Quản Lý Tức Thì – 32. Giải quyết các vấn đề rắc rối trong nhóm 30/11/2017
35 Nhà Quản Lý Tức Thì – 33. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo 30/11/2017
36 Nhà Quản Lý Tức Thì – 34. Họp hành 30/11/2017
37 Nhà Quản Lý Tức Thì – 35. Soạn thảo một chương trình nghị sự 30/11/2017
38 Nhà Quản Lý Tức Thì – 36. Đảm bảo buổi họp được tiến hành ngắn gọn 30/11/2017
39 Nhà Quản Lý Tức Thì – 37. Những hành vi gây cản trở trong khi họp 30/11/2017
40 Nhà Quản Lý Tức Thì – 38. Tham dự buổi họp của những nhân viên khác 30/11/2017
41 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN IV: Sự lãnh đạo – 39. Sự lãnh đạo 30/11/2017
42 Nhà Quản Lý Tức Thì – 40. Ra quyết định 30/11/2017
43 Nhà Quản Lý Tức Thì – 41. Kiểm soát sự thay đổi 30/11/2017
44 Nhà Quản Lý Tức Thì – 42. Đánh giá tính sẵn sàng thay đổi của nhóm 30/11/2017
45 Nhà Quản Lý Tức Thì – 43. Chiến thắng việc chống lại sự thay đổi 30/11/2017
46 Nhà Quản Lý Tức Thì – 44. Lắng nghe 30/11/2017
47 Nhà Quản Lý Tức Thì – 45. Khuyên bảo 30/11/2017
48 Nhà Quản Lý Tức Thì – 46. Huấn luyện 30/11/2017
49 Nhà Quản Lý Tức Thì – 47. Cố vấn 30/11/2017
50 Nhà Quản Lý Tức Thì – 48. Ủy thác 30/11/2017
51 Nhà Quản Lý Tức Thì – 49. Tạo động lực làm việc 30/11/2017
52 Nhà Quản Lý Tức Thì – 50. Khuyến khích tinh thần sáng tạo 30/11/2017
53 Nhà Quản Lý Tức Thì – 51. Trao quyền 30/11/2017
54 Nhà Quản Lý Tức Thì – 52. Ghi nhận 30/11/2017
55 Nhà Quản Lý Tức Thì – 53. Nhận xét và góp ý 30/11/2017
56 Nhà Quản Lý Tức Thì – 54. Giải quyết xung đột giữa các nhân viên 30/11/2017
57 Nhà Quản Lý Tức Thì – 55. Ngăn chặn xung đột 30/11/2017
58 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN V: Quản lý nguồn nhân lực – 56. Sức khỏe và sự an toàn 30/11/2017
59 Nhà Quản Lý Tức Thì – 57. Tai nạn 30/11/2017
60 Nhà Quản Lý Tức Thì – 58. Kiểm soát sự tức giận 30/11/2017
61 Nhà Quản Lý Tức Thì – 59. Lạm dụng hóa chất 30/11/2017
62 Nhà Quản Lý Tức Thì – 60. Stress 30/11/2017
63 Nhà Quản Lý Tức Thì – 61. Sự quấy rối 30/11/2017
64 Nhà Quản Lý Tức Thì – 62. Nhân viên vắng mặt 30/11/2017
65 Nhà Quản Lý Tức Thì – 63. Tiến hành cuộc điều tra thái độ 30/11/2017
66 Nhà Quản Lý Tức Thì – 64. Phỏng vấn người xin việc 30/11/2017
67 Nhà Quản Lý Tức Thì – 65. Định hướng công việc 30/11/2017
68 Nhà Quản Lý Tức Thì – 66. Huấn luyện 30/11/2017
69 Nhà Quản Lý Tức Thì – 67. Phiên họp 30/11/2017
70 Nhà Quản Lý Tức Thì – 68. Đánh giá cung cách làm việc 30/11/2017
71 Nhà Quản Lý Tức Thì – 69. Nói chuyện với người bị kỷ luật 30/11/2017
72 Nhà Quản Lý Tức Thì – 70. Nói chuyện với người bị đuổi việc 30/11/2017
73 Nhà Quản Lý Tức Thì – 71. Phỏng vấn người xin thôi việc 30/11/2017
74 Nhà Quản Lý Tức Thì – 72. Tổ chức công đoàn 30/11/2017
75 Nhà Quản Lý Tức Thì – 73. Làm việc với công đoàn 30/11/2017
76 Nhà Quản Lý Tức Thì – PHẦN VI: Cải thiện cung cách làm việc – 74. Những tuyên bố về sứ mạng 30/11/2017
77 Nhà Quản Lý Tức Thì – 75. Dịch vụ khách hàng 30/11/2017
78 Nhà Quản Lý Tức Thì – 76. Hiệu quả công việc 30/11/2017
79 Nhà Quản Lý Tức Thì – 77. Quản lý dự án 30/11/2017
80 Nhà Quản Lý Tức Thì – 78. Sử dụng kỹ thuật đối sánh 30/11/2017
81 Nhà Quản Lý Tức Thì – 79. Cải tiến quá trình 30/11/2017
82 Nhà Quản Lý Tức Thì – 80. Đề ra mục tiêu cho nhóm 30/11/2017
83 Nhà Quản Lý Tức Thì – 81. Lập kế hoạch chiến lược 30/11/2017
84 Nhà Quản Lý Tức Thì – Về tác giả 30/11/2017

Bình luận