Thông tin truyện

Nhị thập tứ hiếu

Tác giả:

Lý Văn Phức

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1263

Nhị thập tứ hiếu

Người tai mắt đứng trong trời đất, Ai là không cha mẹ sinh thành, Gương treo đất nghĩa trời kinh, Ở sao cho xứng chút tình làm con. Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết Thì suy ra trăm nết đều nên, Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền, Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu.

Danh sách chương

Bình luận