Nhị thập tứ hiếu

Chương 09Người đời nhà Hán, thờ mẹ chí hiếu, nhân khi cửa nhà sa sút, thường bữa ông thấy mẹ không dám ăn no, cứ bớt phần cơm để đưa cho con của ông mới vừa lên 3 tuổi ăn. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc: Mẹ già không đủ ăn, mà vợ chồng ta còn sinh đẻ được, nếu để con mình chia xẻ ngọt bùi của mẹ là không phải đạo. Thế rồi hai vợ chồng định đào hố chôn con đi. Khi hai vợ chồng đào hố xuống chừng được phân nữa, thì bỗng tìm thấy một hủ vàng, trên miệng có đề hàng chữ: 
Hiếu Tử Quách Cự, Hoàng Kim nhất hủ dung dĩ tứ nhữ. 
Nghĩa là: Người con hiếu là Quách Cự một hủ vàng đầy để cho nhà ngươi. Nhờ đó mà hai vợ chồng khỏi phải chôn con và có đủ tiền phụng dưỡng mẹ già. 

Nguyên bản. 
Quách Cự tự cung cấp, 
Mai nhi nguyệt mẫu tồn. 
Hoàng kim thiên sở tứ, 
Quang thái chiếu hàn môn 

Có nghĩa là: 
Quách Cự chỉ lo phụng dưỡng mẹ, 
Đem chôn con để mẹ được sống. 
Trời cho đào được hủ vàng, 
Đương nghèo trở nên giàu có. 

Diễn Quốc âm: 
Hán Quách Cự cửa nhà sa sút, 
Thờ mẫu thân chăm chút mọi bề. 
Con còn ba tuổi biết gì, 
Bữa ăn từ mẫu thường thì bớt cho. 
Trông thấy mẹ bữa no, bữa đói. 
Với hiền thê than nỗi khúc nôi, 
Mẹ già đã chẳng hay nuôi. 
Để con xẻ ngọt chia bùi sao đang, 
Vợ chồng ta còn phen sinh đẻ. 
Mẹ già rồi hồ dễ được hai, 
Nói thôi! giọt vắn giọt dài, 
Đào ba thước đất để vùi tình thâm. 
May đâu thấy hoàng câm một hu, 
Chữ Trời cho đề rõ rành rành, 
Cho hay trời khéo ngọc thành. 
Hiếu tâm đâudễđoạn tình cha con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.