Nhị thập tứ hiếu

Chương 10Người đời Hán có vợ là Bàng Thị, cả hai vợ chồng đều hiếu thảo. Mẹ chồng muốn uống nước sông, hàng ngày Bàng Thị phải đi thật xa, để gánh nước về. Trời rét, mẹ muốn ăn gỏi cá tươi, vợ chồng cố tìm cho đủ đem về. Lại sợ mẹ ở một mình buồn bực, nên thường mời các bà bên cạnh đến chơi. Về sau, tự nhiên ở bên cạnh nhà có suối nước ngọt chảy ra giống như vị nước sông, hàng ngày lại có hai con cá chép đủ làm gỏi cho mẹ dùng. Từ đó, Bàng Thị và chồng không phải đi quảy nước xa, và kiếm cá nữa. 

Nguyên bản. 
Xá trắc cam tuyền xuất, 
Thất triêu song lý ngư. 
Tử năng tri sự mẫu. 
Phụ cánh hiếu ư cô 

Có nghĩa là: 
Bên nhà có suối nước ngọt chảy, 
Mỗi ngày có hai con cá chép. 
Con trai biết đạo thờ mẹ. 
Con dậu hiếu để với mẹ chồng. 

Diễn Quốc âm: 
Hán Khương Thị nhà còn lão mẫu, 
Vợ Họ Bàng vẹn đạo chữ tòng, 
Mẹ thường muốn uống nước sông. 
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô, 
Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi ghém. 
Vợ chồng đều tìm kiếm đủ mùi, 
Lại mời lân ẩu sang chơi, 
Để bồi cùng mẹ cho vui bạn già, 
Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt. 
Với nước sông in một mùi ngon. 
Lý Ngư ngày nhảy hai con, 
Đủ trong cung cấp thần hôn thường lề. 
Rày thong thả bỏ khi lận đận. 
Cam thỏa lòng dâu thuận, con hiền, 
Cho hay gia đạo khi nên. 
Đã con hiếu, lại được hiền cả dâu


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.