Nhị thập tứ hiếu

Chương 19Dương Hương sinh vào đời nhà Tấn, vừa 14 tuổi đầu đã tỏ ra chí hiếu, cha đi đâu cũng theo hầu một bên. Một hôm, hai cha con cùng đi thăm ruộng nơi xa, gần vùng núi rừng, giữa đường gặp một con hổ chực nhảy đến vồ cha, Dương Hương cố liều chết, nhảy vào với đôi tay không quyết cùng sinh tử với con hổ. Ông đánh rất hăng, cuối cùng hổ hoảng sợ bỏ chạy, cha ông nhờ đó mà thoát chết. 
Nguyên bản: 

Thâm sơn phùng bạch ngạch, 
Nỗ lực bát tinh phong, 
Phụ tử câu vô dang, 
Thoát ly hổ khẩu trung

Có nghĩa là: 

Nơi rừng xanh gặp con hổ trắng má, 
Cố sức xua đuổi giống hôi tanh. 
Cha con đều vô sự cả. 
Thoát khỏi rơi vào miệng cọp

Diễn Quốc âm: 

Tấn Dương Hương mới mười bốn tuổi, 
Cha bước ra hằng ruỗi theo cha. 
Phải khi thăm lúa đường xa. 
Chút thân tuổi tác thoắt sa miệng hùm, 
Đau con mắt hầm hầm nỗi giận. 
Nắm tay không vơ vẫn giữa đường, 
Hai tay chận dọc đè ngang, 
Ra tay chống với hổ lang một mình. 
Hùm mạnh phải nhăn nanh lánh gót, 
Hai cha con lại một đoàn về, 
Cho hay hiếu mạnh hơn uy, 
Biết cha thôi lại biết chi có mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.