Nhị thập tứ hiếu

Chương 24Người đời nhà Đường, làm quan đến chức Thái Sử, một chức quan coi về việc chép sử, thờ cha mẹ rất có hiếu. Tuy làm chức quan cao, nhà có nhiều đầy tớ hầu hạ, nhưng ông tự mình săn sóc đến những thứ cần dùng của cha mẹ. Những đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ, dù dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa và không bảo đầy tớ làm. 

Nguyên bản: 
Quý hiểm văn thiên hạ, 
Bình sinh hiếu sự thân, 
Thân thân địch niệu khí, 
Bất dụng hoản gia nhân. 

Có nghĩa là: 
Sang giàu thiên hạ đều nghe tiếng, 
Thường ngày phụng dưỡng cha mẹ rất hiếu thảo 
Chính tay lau rửa đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ, 
Không bao giờ sai bảo người nhà làm 

Diễn Quốc âm: 
Triều Nguyên Hữu có thầy Tăng trực, 
Là họ Hoàng ngồi chức sử thần, 
Ơn vua đã nhẹ tấm thân, 
Phận con, vẫn giữ thờ thân như ngày. 
Đồ dơ bẩn tự tay lau chuốt, 
Việc tầm thường chẳng chút đơn sai, 
Há rằng sai khiến không ai, 
Đem thân quan trọng thay người gia nô, 
Chức nhân tử phải cho cần khổ, 
Có mẹ cha mới có thân ta, 
Cho hay đạo chẳng ở xa, 
Hay là hiếu tử mới ra trung thần


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.