Thông tin truyện

Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes

Tác giả:

James Redfield

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1441

Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes

Những Bài Học Từ Lời Tiên Tri Núi Andes là một trong bốn cuốn sách nằm trong bộ Lời tiên tri núi Andes của tác giả James Redfield.Đây là một câu chuyện phiêu lưu lạ lùng vào vùng đất hoang vu và linh thiêng của người Maya ở lưu vực Amazon, Nam Mỹ, và là một ẩn dụ về đời sống tâm linh của con người.Đọc bộ sách này, bạn có thể cảm nhận điều đang xảy ra trên thế giới và trong chính bạn, rằng những trực giác của bạn ẩn chứa một thông điệp sâu xa về tiến trình tâm linh của toàn nhân loại, rằng các trùng hợp ngẫu nhiên là dấu chỉ cho con đường tương lai của những người biết đọc thông điệp đó...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – LỜI NÓI ĐẦU 18/05/2018
2 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – CHÍN MẶC KHẢI 18/05/2018
3 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 1. KHỐI LƯỢNG TỚI HẠN: 18/05/2018
4 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 1. phần 2 18/05/2018
5 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 2. QUAN ĐIỂM RỘNG LỚN: MỞ RỘNG BỐI CẢNH LỊCH SỬ 18/05/2018
6 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 2. phần 2 18/05/2018
7 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 3. VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG 18/05/2018
8 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 3. phần 2 18/05/2018
9 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 4. TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC 18/05/2018
10 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 4. phần 2 18/05/2018
11 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 5. THÔNG ĐIỆP CỦA NHỮNG NHÀ THẦN BÍ 18/05/2018
12 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 5. phần 2 18/05/2018
13 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 6. LÀM SÁNG TỎ QUÁ KHỨ ẢNH HƯỞNG CỦA CHA MẸ VÀ NHỮNG CƠ CHẾ THỐNG TRỊ 18/05/2018
14 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 6. phần 2 18/05/2018
15 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 7. KHỞI PHÁT SỰ TIẾN HÓA 18/05/2018
16 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 7. phần 2 18/05/2018
17 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 8. ĐẠO LÝ MỚI CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ 18/05/2018
18 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 8. phần 2 18/05/2018
19 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 9.VĂN HÓA CỦA NGÀY MAI 18/05/2018
20 Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes – 9. phần 2 (Hết) 18/05/2018

Bình luận