Thông tin truyện

Những Bức Ảnh Tiên Tri

Tác giả:

R.L.Stine

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

332

Những Bức Ảnh Tiên Tri

"Đúng là một chiếc máy kỳ lạ" - Alex nghĩ vậy khi nhặt được chiếc máy ảnh trong ngôi nhà bỏ hoang có một ông già bí ẩn sống trong đó. Những tấm ảnh lấy ngay mà cậu chụp luôn hiện ra những sự kiện bi kịch chưa xảy ra.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 1 07/04/2018
2 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 2 07/04/2018
3 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 3 07/04/2018
4 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 4 07/04/2018
5 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 5 07/04/2018
6 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 6 07/04/2018
7 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 7 07/04/2018
8 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 8 07/04/2018
9 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 9 07/04/2018
10 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 10 07/04/2018
11 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 11 07/04/2018
12 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 12 07/04/2018
13 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 13 07/04/2018
14 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 14 07/04/2018
15 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 15 07/04/2018
16 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 16 07/04/2018
17 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 17 07/04/2018
18 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 18 07/04/2018
19 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 19 07/04/2018
20 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 20 07/04/2018
21 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 21 07/04/2018
22 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 22 07/04/2018
23 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 23 07/04/2018
24 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 24 07/04/2018
25 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 25 07/04/2018
26 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 26 07/04/2018
27 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 26 07/04/2018
28 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 27 07/04/2018
29 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 29 07/04/2018
30 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 30 07/04/2018
31 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 31 07/04/2018
32 Những Bức Ảnh Tiên Tri – Chương 32 07/04/2018

Bình luận