Thông tin truyện

NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

297

NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG

NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – KHAI TỪ 03/04/2018
2 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 1: LỜI KỂ CỦA COLIN LAMB 03/04/2018
3 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 2 03/04/2018
4 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 3 03/04/2018
5 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 4: LỜI COLIN KỂ 03/04/2018
6 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 5 03/04/2018
7 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 6: LỜI KỂ CỬA COLIN 03/04/2018
8 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 7 03/04/2018
9 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 8 03/04/2018
10 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 9 03/04/2018
11 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 10 03/04/2018
12 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 11 03/04/2018
13 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 12 03/04/2018
14 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 13 03/04/2018
15 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 14 03/04/2018
16 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 15 03/04/2018
17 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 16: LỜI KỂ CỦA COLIN 03/04/2018
18 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 17 03/04/2018
19 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 18 03/04/2018
20 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 19 03/04/2018
21 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 20: LỜI KỂ CỦA COLIN LAMB 03/04/2018
22 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 21 03/04/2018
23 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 22: LỜI KỂ CỦA COLIN 03/04/2018
24 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 23: LỜI KỂ CỦA COLIN 03/04/2018
25 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 24: LỜI COLIN KỂ 03/04/2018
26 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 25: LỜI COLIN KỂ 03/04/2018
27 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 26 03/04/2018
28 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 27: LỜI COLIN KỂ 03/04/2018
29 NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG – CHƯƠNG 28: LỜI COLIN KỂ 03/04/2018

Bình luận