Thông tin truyện

Những Giấc Mơ Của Einstein

Tác giả:

Alan Lightman

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

276

Những Giấc Mơ Của Einstein

Những giấc mơ của Einstein là cuốn sách kết hợp giữa bút pháp văn chương trong sáng với kiến thức khoa học sâu sắc, dẫn độc giả truy nguyên về nguồn cội của Thuyết tương đối của Einstein. Để rồi từ đó, nhìn nhận được bản chất của thời gian, sự sống, cũng như ý nghĩa của tồn tại.Mỗi đêm có một giấc mơ, và mỗi giấc mơ đó dẫn đến một thế giới khác nhau. Trong thế giới đó, thời gian được đánh giá theo nhiều chiều cạnh riêng biệt. Quá khứ là gì mà một cơn gió thoảng cũng làm đổi thay biết bao điều? Hiện tại sẽ được cảm nhận ra sao, sự ngưng đọng với những người cô độc, hay chảy trôi tiếp tục của người may mắn? Và tương lai nữa, nếu nó được biết trước thì phỏng hiện tại có ý nghĩa gì? Thời gian trôi nhanh, hay chậm có đáng để quan tâm chăng. Khi mà có người thì vội vàng đi trong từng giây phút cuộc đời, người thì chậm rãi nhịp sống; người thì mơ ước sự bất tử, người thì tìm sự kết thúc. Nhưng Những giấc mơ của Einstein với những thế giới mộng tưởng đó chỉ cho con người thấy rằng “mỗi thời gian đều có thực, song chân lý lại chẳng giống nhau”. Tất cả chỉ là tương đối. Trong một cảm nhận thời gian, lại có những lý lẽ riêng cho đời sống của con người.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Những Giấc Mơ Của Einstein – GIỚI THIỆU 19/02/2018
2 Những Giấc Mơ Của Einstein – VÀO TRUYỆN 19/02/2018
3 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 1: 14 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
4 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 2: 16 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
5 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 3: 19 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
6 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 4: 24 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
7 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 5: 26 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
8 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 6: 28 THÁNG TƯ 1905 19/02/2018
9 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 7: 3 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
10 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 8: 4 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
11 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 9: MÀN XEN KẼ 19/02/2018
12 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 10: 8 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
13 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 11: 10 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
14 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 12: 11 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
15 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 13: 14 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
16 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 14: 15 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
17 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 15: 20 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
18 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 16: 22 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
19 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 17: 29 THÁNG NĂM 1905 19/02/2018
20 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 18: MÀN XEN KẼ 19/02/2018
21 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 19: 2 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
22 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 20: 3 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
23 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 21: 5 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
24 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 22: 9 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
25 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 23: 10 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
26 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 24: 11 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
27 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 25: 15 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
28 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 26: 17 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
29 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 27: MÀN XEN KẼ 19/02/2018
30 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 28: 18 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
31 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 29: 20 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
32 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 30: 22 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
33 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 31: 25 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
34 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 32: 27 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
35 Những Giấc Mơ Của Einstein – CHƯƠNG 33: 28 THÁNG SÁU 1905 19/02/2018
36 Những Giấc Mơ Của Einstein – LỜI BẠT 19/02/2018

Bình luận