Thông tin truyện

Nữ thần báo oán

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

297

Nữ thần báo oán

Nữ thần báo oán là tên tiếng Việt của cuốn tiêu thuyết Nemesis được viết bởi tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Agatha Christie. Mạch truyện sẽ được dẫn dắt bởi Bà Marple- một thám tử nổi tiếng trong series trinh thám của nữ tác giả.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nữ thần báo oán – Chương 1: Mở đầu 04/01/2018
2 Nữ thần báo oán – Chương 2: Chương I 04/01/2018
3 Nữ thần báo oán – Chương 3: Chương II 04/01/2018
4 Nữ thần báo oán – Chương 4: Chương III 04/01/2018
5 Nữ thần báo oán – Chương 5: Chương IV 04/01/2018
6 Nữ thần báo oán – Chương 6: Chương V 04/01/2018
7 Nữ thần báo oán – Chương 7: Chương VI 04/01/2018
8 Nữ thần báo oán – Chương 8: Chương VII 04/01/2018
9 Nữ thần báo oán – Chương 9: Chương VIII 04/01/2018
10 Nữ thần báo oán – Chương 10: Chương IX 04/01/2018
11 Nữ thần báo oán – Chương 11: Chương X 04/01/2018
12 Nữ thần báo oán – Chương 12: Chương XI 04/01/2018
13 Nữ thần báo oán – Chương 13: Chương XII 04/01/2018
14 Nữ thần báo oán – Chương 14: Chương XIII 04/01/2018
15 Nữ thần báo oán – Chương 15: Chương XIV 04/01/2018
16 Nữ thần báo oán – Chương 16: Chương XV 04/01/2018
17 Nữ thần báo oán – Chương 17: Chương XVI 04/01/2018
18 Nữ thần báo oán – Chương 18: Chương XVII 04/01/2018
19 Nữ thần báo oán – Chương 19: Chương XVIII 04/01/2018
20 Nữ thần báo oán – Chương 20: Chương XIX 04/01/2018
21 Nữ thần báo oán – Chương 21: Chương XX 04/01/2018
22 Nữ thần báo oán – Chương 22: Chương XXI 04/01/2018
23 Nữ thần báo oán – Chương 23: Chương XXII 04/01/2018
24 Nữ thần báo oán – Chương 24: Đoạn cuối 04/01/2018

Bình luận