Thông tin truyện

Phi hồ ngoại truyện

Tác giả:

Kim Dung

Thể loại:

Kiếm hiệp

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

207

Phi hồ ngoại truyện

"Thù cha không đội trời chung". Liệu câu nói này có luôn luôn chính xác không? Đã Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Phật Diện Miêu Nhân Phượng có quan hệ gì với Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao. Tại sao ông ta lại biết Hồ gia Đao pháp? Viên Tử Y thật sự là ai? Giữa Viên Tử Y và Trình Linh Tố, ai là người có thể hy sinh vì người mình yêu? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời qua ngòi bút tài hoa của nhà văn Kim Dung trong bộ kiếm hiệp Phi Hồ Ngoại Truyện. Những ai đã từng đọc qua bộ Hồng Hoa Kiếm thì cũng nên đọc bộ truyên này để biết thêm về các vị anh hùng trong Hồng Hoa Hội.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Phi hồ ngoại truyện – 01. Bởi trêu gái thị vệ ăn đòn 06/05/2018
2 Phi hồ ngoại truyện – 02. Thương Gia Bảo chạm trán kẻ thù 06/05/2018
3 Phi hồ ngoại truyện – 03. Quanh đi quẩn lại mười mấy chiêu 06/05/2018
4 Phi hồ ngoại truyện – 04. Năm cao thủ mưu đồ bất chính 06/05/2018
5 Phi hồ ngoại truyện – 05. Trên đất tuyết ra tay nghĩa hiệp 06/05/2018
6 Phi hồ ngoại truyện – 06. Thủy chung thiếu phụ chẳng quay đầu 06/05/2018
7 Phi hồ ngoại truyện – 07. Hào kiệt mất đao rồi để lại 06/05/2018
8 Phi hồ ngoại truyện – 08. Nghe lén chuyện anh hùng chột dạ 06/05/2018
9 Phi hồ ngoại truyện – 09. Không hiểu lòng người nên mắc bẫy 06/05/2018
10 Phi hồ ngoại truyện – 10. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt 06/05/2018
11 Phi hồ ngoại truyện – 11. Hồ Phỉ đánh té Thương Lão Thái 06/05/2018
12 Phi hồ ngoại truyện – 12. Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn 06/05/2018
13 Phi hồ ngoại truyện – 13. Kiếm Anh mắc bẫy bị tiêu thương 06/05/2018
14 Phi hồ ngoại truyện – 14. Triệu Bán Sơn thanh toán môn hộ 06/05/2018
15 Phi hồ ngoại truyện – 15. Mến tài hào kiệt chỉ điểm võ công 06/05/2018
16 Phi hồ ngoại truyện – 16. Lơ lững trên không mượn sức người 06/05/2018
17 Phi hồ ngoại truyện – 17. Vương Thị huynh đệ toan giết Hồ Phỉ 06/05/2018
18 Phi hồ ngoại truyện – 18. Tiểu Hồ Phỉ giải cứu quần hùng 06/05/2018
19 Phi hồ ngoại truyện – 19. Triệu Bán Sơn từ biệt Hồ lang 06/05/2018
20 Phi hồ ngoại truyện – 20. Nghe thảm kịch anh hùng nóng tiết 06/05/2018
21 Phi hồ ngoại truyện – 21. Hồ lang đại náo Điển Đương phố 06/05/2018
22 Phi hồ ngoại truyện – 22. Sát Quan Ẩu Lại Bạt Phụng Mao 06/05/2018
23 Phi hồ ngoại truyện – 23. Trong tổ miếu Hồ lang đả bại Thiên Nam 06/05/2018
24 Phi hồ ngoại truyện – 24. Hồ lang dò la tin Phụng lão 06/05/2018
25 Phi hồ ngoại truyện – 25. Lựa chọn chưởng môn phái Vi Đà 06/05/2018
26 Phi hồ ngoại truyện – 26. Viên Tử Y đả bại Tam Đồ 06/05/2018
27 Phi hồ ngoại truyện – 27. Tỉ Mai Hoa tử y thủ thắng 06/05/2018
28 Phi hồ ngoại truyện – 28. Viên Tử Y tỉ kiếm với Lam Tần 06/05/2018
29 Phi hồ ngoại truyện – 29. Phải chăng các hạ là Tiểu Nê Thu? 06/05/2018
30 Phi hồ ngoại truyện – 30. Cuộc chiến đấu trên ngọn cột buồm 06/05/2018
31 Phi hồ ngoại truyện – 31. Tòa cổ miếu dưới trận mưa rào 06/05/2018
32 Phi hồ ngoại truyện – 32. Trong cổ miếu oan gia chạm trán 06/05/2018
33 Phi hồ ngoại truyện – 33. Trong khám thờ Lưu gia lánh nạn 06/05/2018
34 Phi hồ ngoại truyện – 34. Giúp Lưu lão Hồ lang dùng kế hoãn binh 06/05/2018
35 Phi hồ ngoại truyện – 35. Bị ám toán Miêu gia đui mắt 06/05/2018
36 Phi hồ ngoại truyện – 36. Điền Quy Nông ám hại Miêu gia 06/05/2018
37 Phi hồ ngoại truyện – 37. Lên Động Đình Hồ kiếm Dược vương 06/05/2018
38 Phi hồ ngoại truyện – 38. Thương cô thôn nữ tưới hoa giùm 06/05/2018
39 Phi hồ ngoại truyện – 39. Bầy lang sói phá hoại vườn hoa 06/05/2018
40 Phi hồ ngoại truyện – 40. Màn kịch rùng rợn trong rừng khuya 06/05/2018
41 Phi hồ ngoại truyện – 41. Tiểu anh hùng phục tài thiếu nữ 06/05/2018
42 Phi hồ ngoại truyện – 42. Dược Vương Trang Thiết Tượng trả thù 06/05/2018
43 Phi hồ ngoại truyện – 43. Bọn cường đồ uy hiếp Miêu Nhân Phượng 06/05/2018
44 Phi hồ ngoại truyện – 44. Hồ Phỉ đại chiến Điền Quy Nông 06/05/2018
45 Phi hồ ngoại truyện – 45. Trình Linh Tố trị thương Miêu Nhân Phượng 06/05/2018
46 Phi hồ ngoại truyện – 46. Phiền lòng mà chẳng muốn dời, chẳng muốn rời tay 06/05/2018
47 Phi hồ ngoại truyện – 47. Hai người giao kết nghĩa chi lan 06/05/2018
48 Phi hồ ngoại truyện – 48. Hồ thiếu gia trổ tài đoạt đáng 06/05/2018
49 Phi hồ ngoại truyện – 49. Hồ công tử trả kiếm lui binh 06/05/2018
50 Phi hồ ngoại truyện – 50. Đã thề nguyền hoạn nạn chẳng chia lìa 06/05/2018
51 Phi hồ ngoại truyện – 51. Những mối dư tình tại Thương Gia Bảo 06/05/2018
52 Phi hồ ngoại truyện – 52. Trả thù chồng hạ sát Thương công tử 06/05/2018
53 Phi hồ ngoại truyện – 53. Ngựa về chủ cũ, phụng tặng hiệp nữ 06/05/2018
54 Phi hồ ngoại truyện – 54. Vào tửu lâu gặp lại quần hùng 06/05/2018
55 Phi hồ ngoại truyện – 55. Giữa tiệc vui, Thiên Nam xuất hiện 06/05/2018
56 Phi hồ ngoại truyện – 56. Viên Tử Y lại đoạt chưởng môn 06/05/2018
57 Phi hồ ngoại truyện – 57. Viên Tử Y đả bại quần hào 06/05/2018
58 Phi hồ ngoại truyện – 58. Viên Tử Y tường thuật chuyện xưa 06/05/2018
59 Phi hồ ngoại truyện – 59. Phúc Khang An ám toán Hồ lang 06/05/2018
60 Phi hồ ngoại truyện – 60. Bọn thâm độc bắt con giết mẹ 06/05/2018
61 Phi hồ ngoại truyện – 61. Tây Nhạc Hoa Quyền lựa chọn chưởng môn 06/05/2018
62 Phi hồ ngoại truyện – 62. Hồ Phỉ lên đài đoạt chưởng môn 06/05/2018
63 Phi hồ ngoại truyện – 63. Cơ Hiểu Phong kết giao Hồ Phỉ 06/05/2018
64 Phi hồ ngoại truyện – 64. Trong tửu quán Hồ Phỉ gặp người quen 06/05/2018
65 Phi hồ ngoại truyện – 65. Hồ lang mạo hiểm đoạt hài nhi 06/05/2018
66 Phi hồ ngoại truyện – 66. Trình Linh Tố lắm mưu nhiều kế 06/05/2018
67 Phi hồ ngoại truyện – 67. Dùng Ngự bôi đánh bẫy quần hùng 06/05/2018
68 Phi hồ ngoại truyện – 68. Cuộc tranh giành bốn chiếc Ngọc bôi 06/05/2018
69 Phi hồ ngoại truyện – 69. Anh em Nghê Thị đoạt hài nhi 06/05/2018
70 Phi hồ ngoại truyện – 70. Văn Túy Ông sợ quỷ chết người 06/05/2018
71 Phi hồ ngoại truyện – 71. Thang Bái mưu cao đoạt Ngự bôi 06/05/2018
72 Phi hồ ngoại truyện – 72. Điền Quy Nông đại chiến Đồng Hoài Đạo 06/05/2018
73 Phi hồ ngoại truyện – 73. Điền Quy Nông đả bại quần hùng 06/05/2018
74 Phi hồ ngoại truyện – 74. Vô Ảnh ngân châm cực kì hiểm độc 06/05/2018
75 Phi hồ ngoại truyện – 75. Hồ lang chém gãy Thục Đồng Côn 06/05/2018
76 Phi hồ ngoại truyện – 76. Viên Tử Y vu hãm Thang Bái 06/05/2018
77 Phi hồ ngoại truyện – 77. Trình Linh Tố diệu kế thoát hang hùm 06/05/2018
78 Phi hồ ngoại truyện – 78. Người đâu giống hệt Phúc Khang An 06/05/2018
79 Phi hồ ngoại truyện – 79. Hồ Phỉ đả bại Thập bát cao thủ 06/05/2018
80 Phi hồ ngoại truyện – 80. Trình Linh Tố gặp Độc Thủ Thần Kiêu 06/05/2018
81 Phi hồ ngoại truyện – 81. Thử chất độc vào tay đệ tử 06/05/2018
82 Phi hồ ngoại truyện – 82. Trình Linh Tố xả thân cứu nghĩa huynh 06/05/2018
83 Phi hồ ngoại truyện – 83. Trên phần mộ, Nam Lan xuất hiện 06/05/2018
84 Phi hồ ngoại truyện – 84. Hồ thiếu gia bị địch bao vây 06/05/2018
85 Phi hồ ngoại truyện – Đoạn Kết 06/05/2018

Bình luận