Phi hồ ngoại truyện

Đoạn KếtLãnh Nguyệt Bảo Đao xuất hiện lần chót.

Hồ Phỉ tránh được bảy tám chiêu thì mười mấy tên địch lại đến bao vây.

Ngoài ra còn ba tên công kích Viên Tính.

Chàng phân tâm một chút lo cho nàng, thì bỗng nghe đến choang một tiếng. Thanh đơn đao trong tay chàng lại bị bảo đao của Điền Quy Nông chém gẫy.

Điền Quy Nông quyết tâm dồn Hồ Phỉ vào chỗ chết. Ánh hào quang lấp loáng, thanh bảo đao trong tay hắn càng ra chiêu càng cấp bách.

Hồ Phỉ lại muốn cướp lấy một thứ khí giới để đỡ gạt, nhưng chàng chẳng có lúc nào rảnh rỗi để hạ thủ thì “xẹt” một tiếng, tay trái chàng bị trường kiếm của một võ sĩ vạch thành một vệt dài.

Trong bọn võ sĩ có người hô:

– Gã họ Hồ kia! Hãy bó tay chịu đầu hàng đi!

Mấy tên khác hô theo:

– Ngươi là một trang hảo hán, sao lại để chết uổng?

– Chúng ta đông người, dĩ nhiên ngươi quả bất địch chúng, dù chịu thua cũng không mất thể diện.

Điền Quy Nông chẳng nói năng gì, chỉ vung đao đánh rất rát.

Hồ Phỉ vai và sau lưng bị thương mấy chỗ, đau đớn vô cùng, cơ hồ mất mạng đến nơi.

Bỗng nghe thanh âm một phụ nữ la lên:

– Điền đại ca! Đừng hại mạng chàng thanh niên đó.

Hồ Phỉ đang nghiến răng cố sức cầm cự, chợt nghe rõ thanh âm của Miêu phu nhân, liền lớn tiếng quát:

– Ai mượn mụ giả nhân giả nghĩa?

Trong lúc bối rối, chàng lại bị đá trúng một cước vào lưng.

Hồ Phỉ đang phẫn nộ đến cực điểm, vươn tay mau lẹ chụp được người đó.

Chàng liền xách hắn lên quét chung quanh mình.

Tên võ sĩ sợ chém thương đồng bọn, không dám đến gần.

Người mà Hồ Phỉ chụp được chính là Trương Ninh.

Binh khí trong tay hắn thộp mất, hắn lại bị Hồ Phỉ xoay quanh, đầu váng mắt hoa, cựa quậy cũng không thoát được.

Hồ Phỉ thấy Viên Tính ngồi trên ngựa né Đông tránh Tây mà con ngựa đã trúng mấy đao, không ngớt hí lên những tiếng thê thảm. Chàng liền nhấc bổng Trương Ninh lên xông tới trước mặt Viên Tính miệng hô:

– Đi theo tại hạ!

Viên Tính nhảy xuống ngựa. Hai người vọt tới gần phần mộ Hồ Nhất Đao.

Bên mộ có một cây bách lớn. Hai người liền tựa vào vách cây để cầm cự không cho địch nhân vây đánh khó hơn.

Hồ Phỉ nhấc Trương Ninh giơ lên quát:

– Các ngươi có muốn cho người anh em này sống nữa hay thôi?

Điền Quy Nông la lên:

– Cứ giết được tên phản tặc Hồ Phỉ là Phúc đại soái sẽ trọng thưởng.

Câu nói của hắn có ý nhắc nhở bọn thủ hạ: Trương Ninh sống hay chết cũng không quan hệ.

Hắn thấy mọi người ngần ngại liền múa đao xông tới.

Hồ Phỉ cũng biết tuy mình chụp được Truơng Ninh nhưng không đủ uy hiếp địch nhân lùi lại. Chàng nghĩ Điền Quy Nông trong tay có bảo đao mà võ công rất cao cường, muốn bắt hắn không phải là vìệc dễ dàng. Hay hơn hết là túm lấy Miêu phu nhân để uy hiếp, nhưng bà đứng ở đằng xa ngoài mười trượug, không thê xông tới được.

Chàng thấy Điền Quy Nông bước gần tới, liền sờ lưng Trương Ninh xem có đoản đao hay trủy thủ thì còn chống cự được một lúc.

Bỗng chàng đụng vào túi tiêu rất trầm trọng. Chàng liền tay trái điểm huyệt hắn, tay mặt thò vào túi lấy một mũi cương tiêu. Chàng nhắm bụng Điền Quy Nông liệng tiêu ra thật mạnh.

Tiêu phóng đi rất mau lẹ. Lúc Điền Quy Nông phát giác thì mũi tiêu chỉ còn cách bụng dưới nửa thước. Hắn vội vung đao lên gạt. Tuy cây cương tiêu bị chặt đứt làm hai khúc nhưng mũi tiêu đà đi chưa suy giảm, đâm vào cánh tay hắn thủng tới da thịt.

Giữa lúc ấy lại nghé tiếng rú “úi chao!” một tên võ sĩ trúng tiêu vào cổ họng ngã ngửa về phía sau.

Điền Quy Nông tức giận thóa mạ:

– Tên tiểu tặc kia! Thử coi bữa nay ngươi còn trốn được nữa không?

Nhưng hắn không dám mạo hiểm xông vào, đứng chỉ huy bọn vệ sĩ vây bọc hai người.

Lúc này đã nắm chắc phần thắng, mấy người tiếc tài Hồ Phỉ liền hô chàng đầu hàng.

Hồ Phỉ nắm tay Viên Tính nói:

– Viên cô nương! Chúng ta đành cùng chết ở bên mộ song thân tại hạ.

Viên Tính khẽ hất tay chàng ra vừa thở vừa nói:

– Tiểu muội… là người xuất gia. Đại ca đừng kêu bằng Viên cô nương. Tiểu muội không phải họ Viên.

Hồ Phỉ trong lòng thê thảm nghĩ thầm:.

– Hai người sắp chết đến nơi mà nàng vẫn kiên cường, chẳng mềm lòng chút nào.

Bỗng thấy một tên võ sĩ múa đao thành một vùng bạch quang tiến lại gần.

Hồ Phỉ lượm một viên đá liệng vào giữa vùng bạch quang. Tên võ sĩ vung đao lên gạt rơi xuống.

Hồ Phỉ liền nhân chỗ sơ hở phóng cương tiêu trúng vào trước ngực hắn.

Điền Quy Nông hô lớn:

– Tên tiểu tặc này ngang ngược vô cùng! Chúng ta xông cả vào chẳng lẽ gã có ba đầu sáu tay?

Đột nhiên Miêu phu nhân chạy lại gần thêm mấy bước nói:

– Điền đại ca! Hãy khoan! Tiện thiếp có mấy câu muốn nói với thiếu niên này.

Điền Quy Nông chau mày đáp:

– A Lan! Chớ lại gần đấy. Coi chừng tên tiểu tặc phát điên rồi gã sẽ đả thương đến nàng.

Miêu phu nhân vẫn cố gắng nói:

– Y sắp chết rồi. Tiện thiếp nói với y một câu thì có can gì?

Điền Quy Nông không sao được đành giục:

– Nàng nói lẹ đi!

Miêu phu nhân hỏi:

– Hồ tướng công! Tướng công chưa chôn táng bình cốt hôi đã mang chết rồi ư?

Hồ Phỉ ngang nhiên đáp:

– Cái đó không quan hệ gì đến bà! Tại hạ không muốn nhục mạ nữ nhân. Hay hơn hết là bà hãy tránh ra xa.

Miêu phu nhân hỏi:

– Tiện thiếp đã hứa lời cho tướng công hay về lệnh tôn. Tướng công sắp chết rồi cũng không muốn nghe ư?

Điền Quy Nông quát:

– A LAn! Nàng rắc rối ghê thế? Chính nàng cũng không hiểu!

Miêu phu nhân không lý gì đến hắn, nhìn Hồ Phỉ nói:

– Tiện thiếp chỉ nói ba câu có liên quan đến lệnh đường. Tướng công có muốn nghe không?

Hồ Phỉ đáp:

– Phải rồi! Tại hạ chẳng thể để mối nghi ngờ trong lòng mà chết. Vậy phu nhân nói đi!

Miêu phu nhân nói:

– Câu chuyện này tiện thiếp chỉ nói với một mình tướng công nghe. Nhưng tướng công không đuợc bắt tiện thiếp làm con tin. Nếu tướng công chẳng ưng lời thì tiện thiếp không nói nữa.

Hồ Phỉ đáp:

– Trước khi tại hạ chết đi mà trong lòng hết mối nghi ngờ lẽ dĩ nhiên phải đa tạ phu nhân, khi nào lại hãm hại? Trong thiên hạ rất nhiều nam tử hán, đại trượug phu. Phu nhân tưởng ai cũng hèn mạt ác nhân như Điền Quy Nông chăng?

Điền Quy Nông sa sầm nét mặt lại. Hắn chẳng hiểu Miêu phu nhân muốn nói gì với Hồ Phỉ. Y cũng biết tính Miêu phu nhân rất cương quyết, có muốn cũng không cản trở được, đành tự nhủ:

– Bất luận nàng nói gì cũng có hại đến thanh danh ta. Chi bằng đừng để người khác nghe thấy thì hơn.

Miêu phu nhân từ từ bước tới, ghé miệng vào tai Hồ Phỉ khẽ nói:

– Tướng công đào sâu xuống phía sau bia mộ ba thước để chôn bình cốt hôi là được một thanh bảo đao.

Nàng nói xong mấy tiếng này liền lớn tiếng:

– Việc đó có liên quan đến Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng. Tướng công đã khám phá ra vụ bí mật này là chết không còn chi đáng tiếc nữa. Vậy tướng công mau đào lỗ mà chôn mình cốt hôi đi để người quá cố đuợc yên tâm dưới lòng đất. Tâm tình đã rõ, tướng công hãy nhận lãnh cái chết cho yên dạ.

Hồ Phỉ rất đỗi băn khoăn, không hiểu ba câu của Miêu phu nhân có ngụ ý gì mà xem chừng không phải bà cố ý trêu chọc. Chàng tự nhủ:

Dù sao đi nữa, thực sự cũng nên an táng xong cốt hôi của nhị muội rồi sẽ tính.

Chàng liền nhằm đúng phía sau tấm bia mộ xa chừng ba thước, vận kình lực vào ngón tay để móc đất.

Điền Quy Nông thấy vậy thầm nghĩ:

– Té ra A Lan cho gã hay là phụ thân gã chết về tay Miêu Nhân Phượng.

Hắn cảm thấy trong lòng rất an ủi, liền quay lại nhìn Nam Lan mỉm cười.

Mười sáu tên võ sĩ còn lại đều tay cầm binh khí, đứng cách Hồ Phỉ chừng hơn trượug nhưng mắt vẫn giám thị chàng không chớp.

Viên Tính thấy Hồ Phỉ khoét lỗ chôn cốt hôi Trình Linh Tố, nàng nghĩ tới chính mình cùng Hồ Phỉ cũng sắp đi vào lòng đất, liền rón rén quỳ xuống, hai tay chắp để trước ngực, miệng lẩm nhẩm niệm kinh.

Sau lưng và bả vai Hồ Phỉ đau đớn như dần, hai tay tiếp tục đào sâu xuống. Chàng nhìn thấy Viên Tính chắp tay quỳ mọp, vẻ mặt rất trang nghiêm. Chàng tỉnh ngộ tự nhủ:

– Nàng đã toàn tâm quy Phật, sao ta cứ miễn cưỡng nàng hoàn tục? May mà nàng chẳng chịu, nếu không thì hai người mình lúc lâm tử cũng chẳng được yên tâm.

Đột nhiên hai tay chàng đồng thời đụng vào một vật cứng rắn, lạnh toát.

Trong đầu chàng lướt qua câu nói của Miêu phu nhân về thanh bảo đao.

Nhưng chàng vẫn thản nhiên, hai tay sờ hai bên. Quả nhiên là một thanh đơn đao còn cả vỏ.Tay nắm chuôi đao khẽ rút ra chừng hơn tấc, thanh đao vẫn còn nguyên chưa han rỉ. Chàng tự hỏi:

– Miêu phu nhân vừa nói: “vụ này liên quan đến Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng”. Chẳng lẽ thanh đao này do Miêu đại hiệp chôn xuống đây?

Hay là Miêu đại hiệp vì lòng kỷ niệm tiên phụ mà chôn thanh đao này trước mộ?

Chàng chỉ phỏng đoán nhưng rất trúng. Có điều chàng không hay sở dĩ Miêu Nhân Phượng quen biết Miêu phu nhân rồi thành thân cũng nhờ thanh bảo đao này. Mối lương duyên của hai người bị phá tan cũng vì nó.

Trên cõi đời này, ngoài Miêu Nhân Phượng và Miêu phu nhân, chẳng một ai hay chuyện đó.

Hồ Phỉ thấy đao rồi ngửng đầu nhìn về phía Miêu phu nhân bỗng nghe nàng buồn rầu nói:

– Muốn hiểu lòng người khác thật là khó quá.

Bà buông tiếng thở dài, từ từ cất bước lảng ra xa.

Điền Quy Nông quay lại giục:

– Tên tiểu tặc kia! Chôn mau đi! Chúng ta không chờ nữa!

Hồ Phỉ đáp:

– Được lắm! Không chờ nữa thì thôi!

Chàng rút thanh đao ra, thanh quang lấp lánh, khí lạnh ghê người.

Điền Quy Nông cùng bọn võ sĩ đều kinh hãi vô cùng.

Hồ Phỉ thừa cơ bọn chúng chưa kịp định thần, vung đao nhảy tới chém liền. Những tiếng choang choảng vang lên không ngớt, ba cây binh khí trong tay ba tên võ sĩ bị chặt gãy. Hai tên bị cụt tay.

Điền Quy Nông vung đao chém tới.

Hồ Phỉ giơ đao lên gạt đánh choang một tiếng ngân nga hồi lâu không dứt.

Hai người cùng nhảy lùi ra xa ba bước, dưới ánh trăng sáng nhìn lại thanh đao vẫn còn nguyên vẹn. Quả là bảo đao.

Hồ Phỉ thấy thanh đao của mình chẳng kém gì bảo đao của Điền Quy Nông thì khác nào như hổ thêm cánh. Chàng thi triển Hồ gia đao pháp chỉ trong chớp mắt lại đả thương ba tên võ sĩ nữa.

Bảo đao của Điền Quy Nông tuy chẳng kém gì bảo đao trong tay Hồ Phỉ, nhưng đao pháp thì hắn còn thua chàng xa. Hắn sử trường kiếm đấu với Hồ Phỉ còn không nổi, huống chi bây giờ lại dùng cái sở đoản của mình để tấn công vào sở trường của địch.

Mới trao đổi được ba bốn chiêu, Điền Quy Nông đã liên tiếp trúng đao vào cánh tay và bắp chân. Nếu hắn không được bọn vệ sĩ giải cứu thì đã toi mạng dưới lưỡi đao của Hồ Phỉ rồi.

Nhưng lúc này bọn võ sĩ chưa bị thương thì chỉ còn lèo tèo vài tên, mà bất luận binh khí gì đụng vào đao của Hồ Phỉ liền bị chặt gẫy, biến thành tay không.

Hồ Phỉ cũng không muốn tận sát, liền la lên:

– Ta không muốn giết người nên tha chết cho đó. Hà tất liều chết uổng làm chi?

Điền Quy Nông thấy tình thế nguy ngập liền co giò chạy trốn. Bọn võ sĩ nâng đỡ hoặc thu lượm đồng bọn bị thương và bị chết nằm rải rác dưới đất, chịu đại bại bỏ đi.

Đến lúc cuối cùng, mọi người vẫn không biết thanh bảo đao ở đâu lại lọt vào tay Hồ Phỉ, vì chàng hành động xuất quỷ nhập thần, khó mà lường được.

Hồ Phỉ nhìn chuôi đao dưới ánh trăng, thấy mảnh trăng khuyết bằng dây bạc.

Tay cầm Lãnh Nguyệt Bảo Đao, trong lòng chàng cảm khái muôn vàn.

Chàng tra đao vào vỏ, đặt xuống thổ huyệt để nó vĩnh viễn làm bạn với phụ thân dưới suối vàng.

Chàng lại đặt bình cốt hôi của Trình Linh Tố xuống thổ huyệt rồi lấp đất lại Viên Tính chắp tay niệm phật kệ:

Nhất thiết ân oán hội, vô thường nan đắc cừu.

Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố

Nhược li ư ái giá, vô ưu hựu vô bố

Niệm xong, nàng len lén lên ngựa thong thả đi về phía Tây.

Hồ Phỉ nhìn bóng sau lưng nàng, tiếng kệ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.