Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh

PHỤ LỤC : XÂY DỰNG DANH MỤC KIỂM TRA
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.