Pq - Chỉ Số Đam Mê

5. Năng lực sáng tạo+


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.