Thông tin truyện

Sáng Trưa Đêm

Tác giả:

Sidney Sheldon

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1270

Sáng Trưa Đêm

“Sáng, trưa, đêm” cũng là một trong những tiểu thuyết như vậy. Những âm mưu và thủ đoạn đê hèn hay những bước đi kỳ diệu nhờ trí thông minh kiệt xuất, sự dối trá và bản chất đê tiện hay tâm hồn thánh thiện và cao cả… tất cả hòa quyện vào nhau và được đẩy đến cao trào của sự hấp dẫn nhờ vào những tình tiết gay cấn, bất ngờ đan xen nhau...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Sáng Trưa Đêm – Chương 1 04/01/2018
2 Sáng Trưa Đêm – Chương 2 05/01/2018
3 Sáng Trưa Đêm – Chương 3 05/01/2018
4 Sáng Trưa Đêm – Chương 4 05/01/2018
5 Sáng Trưa Đêm – Chương 5 05/01/2018
6 Sáng Trưa Đêm – Chương 6 05/01/2018
7 Sáng Trưa Đêm – Chương 7 05/01/2018
8 Sáng Trưa Đêm – Chương 8 05/01/2018
9 Sáng Trưa Đêm – Chương 9 05/01/2018
10 Sáng Trưa Đêm – Chương 10 05/01/2018
11 Sáng Trưa Đêm – Chương 11 05/01/2018
12 Sáng Trưa Đêm – Chương 12 05/01/2018
13 Sáng Trưa Đêm – Chương 13 05/01/2018
14 Sáng Trưa Đêm – Chương 14 05/01/2018
15 Sáng Trưa Đêm – Chương 15 05/01/2018
16 Sáng Trưa Đêm – Chương 16 05/01/2018
17 Sáng Trưa Đêm – Chương 17 05/01/2018
18 Sáng Trưa Đêm – Chương 18 05/01/2018
19 Sáng Trưa Đêm – Chương 19 05/01/2018
20 Sáng Trưa Đêm – Chương 20 05/01/2018
21 Sáng Trưa Đêm – Chương 21 05/01/2018
22 Sáng Trưa Đêm – Chương 22 05/01/2018
23 Sáng Trưa Đêm – Chương 23 05/01/2018
24 Sáng Trưa Đêm – Chương 24 05/01/2018
25 Sáng Trưa Đêm – Chương 25 05/01/2018
26 Sáng Trưa Đêm – Chương 26 05/01/2018
27 Sáng Trưa Đêm – Chương 27 05/01/2018
28 Sáng Trưa Đêm – Chương 28 05/01/2018
29 Sáng Trưa Đêm – Chương 29 05/01/2018
30 Sáng Trưa Đêm – Chương 30 05/01/2018
31 Sáng Trưa Đêm – Chương 31 05/01/2018
32 Sáng Trưa Đêm – Chương 32 05/01/2018
33 Sáng Trưa Đêm – Chương 33 05/01/2018
34 Sáng Trưa Đêm – Chương 34 05/01/2018
35 Sáng Trưa Đêm – Chương 35 05/01/2018

Bình luận