Thông tin truyện

Sống 24 giờ một ngày

Tác giả:

Arnold Bennett

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

116

Sống 24 giờ một ngày

Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.

Danh sách chương

Bình luận