Sức Mạnh Của 6 Sigma

Những lời khen ngợiSubir Chowdhury đã biến sự bí ẩn của 6-Sigma thành một chủ đề thấu đáo và dễ đọc. Tôi tin rằng Sức mạnh của 6-Sigma sẽ giúp cho các cố gắng của các bạn trong việc giảm sai hỏng, làm ra nhiều lợi nhuận và định hướng khách hàng cái mà Mục tiêu đã làm đối với việc giảm thời gian chu trình và cải thiện hệ thống cung cấp.

– Steve Gunther, Vice President, Six Sigma Deployment, Seagate Technology Subir Chowdhury là một trong những người xuất sắc nhất của thế hệ mới của các nhà tư vấn cho các tổ chức. Ông đã làm một việc tuyệt vời về giải thích một khái niệm sức mạnh theo một cách đơn giản và dễ thưởng thức.

– Marshall Goldsmith, Executive Director, Finance Times Knowledge Dialogue Một sự giới thiệu thú vị và sâu sắc cho những người phi thống kê! Sức mạnh của 6- Sigma để lại cho người đọc cảm hứng, muốn học nhiều hơn và tham gia nhiều hơn.

Subir Chowdhury đã có một đóng góp tuyệt vời.

– Michael George, Chairman, George Group

Subir Chowdhury đã cung cấp cho chúng ta một thông điệp rõ ràng về ảnh hưởng của 6-Sigma đối với bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào. Ông giải thích các quy trình định hướng khách hàng và kỷ luật này làm cải thiện hiệu quả của một tổ chức và kết quả cuối cùng như thế nào. Trong một thế giới hỗn độn và cạnh tranh cao, khả năng dự đoán có thể đạt được qua hệ thống 6-Sigma như đã được mô tả trong cuốn sách này.

– Stuart R. Levine, Chairman and CEO, Stuart Levine & Associates LLC, Former CEO, Dale Carnegie and Associates, Inc.

… là một sự khái quát xuất sắc, đã làm sáng tỏ việc thực hiện 6-Sigma. Subir Chowdhury đã cung cấp một cách tóm tắt, sáng sủa các yếu tố thành công quan trọng cần để hiểu sức mạnh của 6-Sigma. Là một cuốn sách cần cho các nhà điều hành và các nhà quản lý, những người đang lựa chọn triết lý quản lý này cho tổ chức của họ.

– Dick Smith, Partner, Six Sigma Consulting, PricewaterhouseCoopers 6-Sigma đã trở thành một phần trung tâm của việc thành công trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các nguyên tắc này đối với tổ chức của mình. Sức mạnh của 6- Sigma sẽ cải thiện việc tham gia ở tất cả các cấp của tổ chức, bởi vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thực hiện 6-Sigma thành công.

– Dave Ulrich Professor of Business, University of Michigan


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.