Thông tin truyện

Sức Mạnh Tư Duy

Tác giả:

Martin Manser

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

854

Sức Mạnh Tư Duy

Chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua thuyết “Tảng băng trôi” của Ernest Hemingway. Và tư duy não bộ của chúng ta cũng như tảng băng ấy, chỉ có một phần nhỏ là nổi, còn đa phần là chìm. Mỗi người trong chúng ta hiện tại chỉ mới sử dụng khoảng 5% hoạt động của não bộ, còn 95% còn lại là thuộc về tiềm thức, chưa được khai thác. Vậy phải làm thế nào để khám phá và sử dụng tối ưu phần tiềm thức đó? Bạn đã thật sự hiểu rõ về chính bạn và những gì mà bạn có thể làm được hay chưa? Tất cả đều sẽ có trong “Sức mạnh tư duy”.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Sức Mạnh Tư Duy – KHƠI DẬY NĂNG LỰC TIỀM TÀNG CỦA TRÍ ÓC 24/09/2019
2 Sức Mạnh Tư Duy – l. HIỂU CÁCH THỨC NÃO BỘ HOẠT ĐỘNG 24/09/2019
3 Sức Mạnh Tư Duy – 1.1 Tìm hiểu chức năng của não bộ 24/09/2019
4 Sức Mạnh Tư Duy – 1.2 Tăng cường năng lực não phải 24/09/2019
5 Sức Mạnh Tư Duy – 1.3 Tăng cường năng lực não trái 24/09/2019
6 Sức Mạnh Tư Duy – 1.4 Xác định phương pháp học tập 24/09/2019
7 Sức Mạnh Tư Duy – 1.5 Thỏa sức sáng tạo 24/09/2019
8 Sức Mạnh Tư Duy – 1.6 Vẽ biểu đồ mô hình 24/09/2019
9 Sức Mạnh Tư Duy – 1.7 Thay đổi tư duy 24/09/2019
10 Sức Mạnh Tư Duy – 1.8 Phát triển toàn diện bản thân 24/09/2019
11 Sức Mạnh Tư Duy – ll. ĐỌC VÀ LẮNG NGHE HIỆU QUẢ HƠN 24/09/2019
12 Sức Mạnh Tư Duy – 2.1 Hiểu rõ mục đích đọc 24/09/2019
13 Sức Mạnh Tư Duy – 2.2 Đọc nhanh hơn 24/09/2019
14 Sức Mạnh Tư Duy – 2.3 Tiếp nhận thông tin quan trọng 24/09/2019
15 Sức Mạnh Tư Duy – 2.4 Học kỹ thuật đọc SQ3R 24/09/2019
16 Sức Mạnh Tư Duy – 2.5 Tìm hiểu ý nghĩa của những con số 24/09/2019
17 Sức Mạnh Tư Duy – 2.6 Giải thích số liệu trên biểu đồ 24/09/2019
18 Sức Mạnh Tư Duy – 2.7 Lắng nghe chăm chú hơn 24/09/2019
19 Sức Mạnh Tư Duy – 2.8 Đánh giá những gì bạn nghe 24/09/2019
20 Sức Mạnh Tư Duy – 2.9 Đặt câu hỏi cho người nói 24/09/2019
21 Sức Mạnh Tư Duy – lll. TƯ DUY CHIẾN LƯỢC 24/09/2019
22 Sức Mạnh Tư Duy – 3.1 Nghĩ lại 24/09/2019
23 Sức Mạnh Tư Duy – 3.2 Sử dụng chiến thuật “Mũ Bono” 24/09/2019
24 Sức Mạnh Tư Duy – 3.3 Giữ thái độ tìm tòi thỏa đáng 24/09/2019
25 Sức Mạnh Tư Duy – 3.4 Áp dụng tư duy ngẫu nhiên 24/09/2019
26 Sức Mạnh Tư Duy – 3.5 Phân tích PEST 24/09/2019
27 Sức Mạnh Tư Duy – 3.6 Phân tích SWOT 24/09/2019
28 Sức Mạnh Tư Duy – 3.7 Thu hoạch ý tưởng 24/09/2019
29 Sức Mạnh Tư Duy – lV. GIẢI QUYẾT TỐT VẤN ĐỀ 24/09/2019
30 Sức Mạnh Tư Duy – 4.1 Đề xuất ý tưởng mới 24/09/2019
31 Sức Mạnh Tư Duy – 4.2 Xác định nguyên nhân và hệ quả 24/09/2019
32 Sức Mạnh Tư Duy – 4.3 Áp dụng nguyên lý Pareto 24/09/2019
33 Sức Mạnh Tư Duy – 4.4 Đánh giá ưu và nhược điểm 24/09/2019
34 Sức Mạnh Tư Duy – 4.5 Phản ứng sáng tạo trước khó khăn 24/09/2019
35 Sức Mạnh Tư Duy – V. NÂNG CAO TRÍ NHỚ 24/09/2019
36 Sức Mạnh Tư Duy – 5.1 Gợi lại ký ức 24/09/2019
37 Sức Mạnh Tư Duy – 5.2 Tận dụng thuật ghi nhớ 24/09/2019
38 Sức Mạnh Tư Duy – 5.3 Sử dụng hệ thống liên kết 24/09/2019
39 Sức Mạnh Tư Duy – 5.4 Thay từ ngữ bằng tranh ảnh 24/09/2019
40 Sức Mạnh Tư Duy – 5.5 Tưởng tượng ra một chuyến đi 24/09/2019
41 Sức Mạnh Tư Duy – 5.6 Nghĩ ra một câu chuyện 24/09/2019
42 Sức Mạnh Tư Duy – 5.7 Nhớ ý chính của buổi nói chuyện 24/09/2019
43 Sức Mạnh Tư Duy – 5.8 Nhớ tên riêng 24/09/2019
44 Sức Mạnh Tư Duy – 5.9 Nhớ con số 24/09/2019
45 Sức Mạnh Tư Duy – 5.10 Nhớ ngày tháng 24/09/2019
46 Sức Mạnh Tư Duy – Vl. TẬP TRUNG TRÍ ÓC 24/09/2019
47 Sức Mạnh Tư Duy – 6.1 Tập trung cao hơn 24/09/2019
48 Sức Mạnh Tư Duy – 6.2 Trở nên tự tin hơn 24/09/2019
49 Sức Mạnh Tư Duy – 6.3 Tạo dựng lòng can đảm 24/09/2019
50 Sức Mạnh Tư Duy – 6.4 Chịu trách nhiệm 24/09/2019
51 Sức Mạnh Tư Duy – 6.5 Sống tích cực 24/09/2019
52 Sức Mạnh Tư Duy – Vll. TRUYỀN CẢM HỨNG CHO TRÍ ÓC 24/09/2019
53 Sức Mạnh Tư Duy – 7.1 Cân bằng tỉ lệ công việc – cuộc sống 24/09/2019
54 Sức Mạnh Tư Duy – 7.2 Thành công cùng nhóm 24/09/2019
55 Sức Mạnh Tư Duy – 7.3 Làm việc với sếp hiệu quả hơn 24/09/2019
56 Sức Mạnh Tư Duy – 7.4 Thể hiện chính kiến 24/09/2019
57 Sức Mạnh Tư Duy – 7.5 Tận dụng tối đa thời gian 24/09/2019
58 Sức Mạnh Tư Duy – 7.6 Giữ tâm trí luôn cởi mở 24/09/2019
59 Sức Mạnh Tư Duy – GIẢI THÍCH CÁC BIỆT NGỮ 24/09/2019
60 Sức Mạnh Tư Duy – SÁCH CÙNG BỘ: 24/09/2019

Bình luận