Sức Mạnh Tư Duy

GIẢI THÍCH CÁC BIỆT NGỮCâu hỏi đóng Một câu hỏi được trả lời đơn giản bằng “có” hoặc “không”. Xem thêm Câu hỏi mở

Câu hỏi mở Một câu hỏi không thể trả lời bằng “có” hay “không” (xem câu hỏi đóng), mà hỏi người trả lời phải suy nghĩ và phát triển câu trả lời của mình. Các câu hỏi mở có thể được bắt đầu bằng các từ như “tại sao” hoặc “bằng cách nào”.

Đọc lấy ý chính Đọc để nắm được toàn bộ ý tưởng của bài viết.

Đọc lướt Đọc rất nhanh để nắm được toàn bộ ý tưởng của bài viết.

Đọc quét Đọc bài viết để tìm ra những thông tin cụ thể.

Đọc sâu Nắm được thật nhiều thông tin chi tiết bằng cách đọc thật kỹ.

Lặp phụ âm đầu Cách sử dụng chữ cái đầu giống nhau của các từ. Nó được sử dụng để giúp nhớ các ý chính trong một bài thuyết trình.

Lưu đồ Lưu đồ thể hiện một chuỗi các bước và rất hữu dụng trong việc thể hiện các giai đoạn của một quy trình.

Người học qua hình ảnh Xem phần Các phong cách học tập,

Người học qua âm thanh Xem phần Các phong cách học tập,

Người học qua hành động Xem phần Các phong cách học tập,

Nguyên  Pareto Quy luật thể hiện sự thật là khoảng 80% kết quả (ví dụ doanh thu) đến từ 20% nguyên nhân (ví dụ khách hàng chính). Còn được gọi là quy luật 80/20.

Nhân khẩu học Đặc điểm của một cụm dân cư hay một cộng đồng liên quan đến việc nghiên cứu những thay đổi diễn ra theo thời gian (số lượng sinh, số lượng chết, số lượng kết hôn, số lượng ca bệnh…)

Phân tích PEST Một phân tích về các thay đổi trong chính trị (Political), kinh tế (Economic), xã hội (Social) và công nghệ (Technological) có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Phân tích SWOT Một phân tích về điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weakness), cơ hội (Opportunities), nguy cơ (Threats).

Suy luận Nhằm hiểu mục đích của người viết hay người nói (thường được ẩn trong nội dung).

Thu nhập sau thuế số thu nhập còn lại sau khi đã trả thuế thu nhập và các loại phí an ninh xã hội, đóng góp hưu trí,…

Thuật ghi nhớ Sử dụng cách nào đó giúp bạn ghi nhớ thông tin nào đó.

Tìm tòi thỏa đáng Một cách giải quyết vấn đề tập trung vào giá trị của những con người và phương pháp hiện có, đồng thời vẫn tập trung khai thác những cơ hội tiềm năng trong tương lai.

Tư duy tập thể Một cuộc họp mà những người tham gia đưa ra tất cả ý tưởng và gợi ý họ có thể nghĩ tới.

Từ ghép chữ cái đầu Từ được cấu tạo bằng cách ghép các chữ cái đầu tiên của một cụm từ. Ví dụ, từ STAIR (bậc thang) được hỉnh thành từ các từ Scope (phạm vi), Target (mục tiêu), Analysis (phân tích), Interpretation (diễn giải), và Recommendation (góp ý).

USP Lợi điểm bán hàng độc nhất (Unique Selling Point) của sản phẩm hay dịch vụ của công ty.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.